Rapportage als ondersteuning voor opstellen zienswijze herindeling CBA. Het onderzoeksbureau Partners + Pröpper heeft een aantal scenario’s onderzocht voor de toekomst van de ambtelijke organisatie van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het college en op verzoek van de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor is het uittreden van de gemeente Cuijk uit de huidige ambtelijke samenwerking Werkorganisatie CGM (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert).

Het rapport wordt als ondersteuning gebruikt bij het opstellen van de zienswijze op de herindeling van de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA). Deze zienswijze staat op de raadsagenda van 12 december.

In het rapport staan drie mogelijke scenario’s voor de ambtelijke organisatie beschreven. Hierbij is het bureau uitgegaan van de huidige bestuurlijke situatie, een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

De drie scenario’s zijn:

  1. Doorzetten van de huidige ambtelijke samenwerking zonder de gemeente Cuijk. (werkorganisatie GM samen met de gemeente Grave).
  2. Een zelfstandige kernorganisatie met inkoop van diensten bij meerdere partijen.
  3. Een zelfstandige kernorganisatie met volledige inkoop bij één andere gemeente.

Het rapport bevat naast een eerste visie op de ambtelijke toekomst in de vorm van scenario’s ook een advies voor het vervolg. Het volledige rapport is te lezen via de website van de gemeente. (www.gemeente-mill.nl/ Bestuur en Organisatie/ Gemeenteraad/Raadsinformatie/vergadering 12 december). https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/mill/8cb7b187-531c-43d4-afb7-65a39980b181

Hoe nu verder?

Het onderzoek van Partners + Pröpper wordt in de eerste plaats gebruikt als ondersteuning bij het opstellen van de zienswijze die door de gemeente Mill en Sint Hubert wordt ingediend op de herindeling van de CBA-gemeenten.

De eventuele nadere en praktische uitwerking vindt pas plaats na het definitieve besluit van de gemeenteraad over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Mill en Sint Hubert.

Bestuurlijke toekomst

Over deze bestuurlijke toekomst staat een open debat gepland voor de raadsvergadering van 12 december.

Tevens is er een initiatief voor een referendum aangekondigd waarbij inwoners een stem krijgen in het besluit over de bestuurlijke toekomst. Wanneer dit referendum wordt georganiseerd is nog niet bekend.