De bushalte aan de Hoogstraat in Mill, nabij City Resort en Fitland, wordt gerenoveerd. Er komt een nieuwe fietsenstalling voor ongeveer 65 fietsen.

Aan één zijde van de bushalte worden drie bomen gekapt vanwege wortelopdruk, en om meer ruimte te creëren. In plaats daarvan komen er twee Toekomstbomen in de groenstrook aan de andere zijde. Deze worden geplant op 16 en 17 december 2019.

Toekomstbomen

In steden kunnen bomen aangeduid worden als Toekomstboom. Dit zijn bomen in een straat of op een plein waarvoor de nodige voorzieningen zijn getroffen en de bijhorende investeringen zijn gedaan om ze groot en oud te laten worden en zo lang mogelijk te laten behouden. Daarbij gaat het vooral om het reserveren of inrichten van voldoende en kwaliteitsvolle groeiruimte voor boomwortels. Zo heeft een boom ongeveer 100 m³ ondergrondse ruimte nodig om 100 jaar te kunnen groeien. Om een Toekomstboom te benoemen, moeten de bomen aan bepaalde criteria voldoen. Zo kan het zijn dat de bomen een aantal meter afstand moeten hebben van gebouwen en van een bepaalde soort moeten zijn. Ook moeten de bomen voldoende ruimte rond zich hebben voor hun wortels.

Verplanten

In eerste instantie wilde de gemeente de bomen naast de halte verplanten. Uit onderzoek van een extern adviesbureau bleek dat hier een voorbereidingstijd aan verbonden zit van ten minste drie jaar. De gemeente heeft er daarom voor gekozen om de bestaande bomen te rooien, en Toekomstbomen te plaatsen.