Op woensdag 27 november voerden aanwonenden van de N264 en mede dorpsgenoten actie bij de oversteekplaats midden in het dorp. Door voortdurend de straat over te steken kwam het verkeer langzaam tot stilstand.

In veiligheidsvestjes en met actieborden lieten zij de voorbij komende automobilisten zien waarom er actie gevoerd werd. Regelmatig ging er een duim omhoog van achter de ramen en wachtte men geduldig tot men weer verder kon rijden. Meer dan een maximum snelheid van 30 kilometer per uur werd er niet gehaald. En dat was nu ook juist de bedoeling van deze actie. De provincie wil de weg straks zo inrichten dat er straks nog maar 30 kilometer per uur gereden kan worden met alle gevolgen van dien. De actievoerders wilden hiermee nu laten zien dat je bij deze lage snelheid straks een weg krijgt die meteen dicht slibt. Het gevolg zal zijn dat het verkeer dan steeds stil komt te staan en daarna weer op moet trekken. Dat zal weer voor extra geluidsoverlast en hinder van uitlaatgassen zorgen. Bovendien kom je dan vanaf inritten en zijwegen ook niet meer de weg op. Binnen een kwartier ontstond er een lint van langzaam rijdend verkeer van de A73 tot aan de A50. De actievoerders vonden het jammer dat de politie al snel een einde maakte aan de actie maar wel heel begrijpelijk. Wij als aanwonenden zouden het ook graag anders zien en dat dit soort acties niet nodig zijn. Maar als er niet naar ons geluisterd wordt, de gemeentelijke en de provinciale bestuurders blijven zeggen dat het hier allemaal wel meevalt, dan zou het fijn zijn als ze eens even achter hun bureau vandaan komen en hier eens een kijkje komen nemen in de praktijk. We nodigen ze dan ook van harte uit om dat te doen! We zullen actie blijven voeren en steeds opnieuw aandacht blijven vragen voor de hier ontstane problematiek. Nu is het hoog tijd voor actie vanuit de gemeente en de provincie!

Aanwonenden N264 Sint Hubert, Dorette Schuurmans