Bron: Google Maps

Beste lezers, donderdag 12 december zou de dag van de waarheid hebben moeten zijn, er had een goed besluit genomen kunnen worden als men tenminste goed had geluisterd naar de inwoners.

Het mooie van deze avond waren vooral de bevlogen insprekers, ieder met hun eigen verhaal, maar wel van bezorgde inwoners die allemaal hun zegje deden, tegenover de raad en een volle raadstribune, met als uitschieter Ad Berends, (een van de gangmakers van het burgerinitiatief) Hierna kwam de gemeenteraad aan het woord, ja ik zeg het goed over het agendapunt “Herindeling” werd maar liefst tot 24.00 uur gedebatteerd, voor de bühne. Om het verhaal niet al te lang te maken, men had in een korte tijd een goed besluit kunnen nemen, als men tenminste naar de bevolking geluisterd had, maar dat is schijnbaar tegen dovemans oren gericht. Het werd een eenzijdige discussie in die zin, dat alles wat de CDA ten gehore bracht, van tafel geveegd werd, de coalitie bleef erbij wat ze al lang wisten, ze gaan hun eigen weg en storen zich niet aan datgene wat er allemaal vanuit de oppositie naar voren gebracht werd om tot een gezamenlijk compromis te komen. Volgens mij kennen ze het woord luisteren niet. Het enige wat boeide deze avond was de publieke tribune, daar was in ieder geval roering. Wat ook gezegd mag zijn, de voorzitter voelde de vergadering goed aan, zoals een goede scheidsrechter een belangrijke beladen sportwedstrijd kan leiden, zo deed onze burgervader dat ook, het publiek kreeg de ruimte om zo nu en dan via applaus hun betrokken enthousiasme te ventileren. De coalitie had stiekem gehoopt om zelfstandig te kunnen blijven, maar door het burgerinitiatief hebben nu al ruim 2000 inwoners hun handtekening gezet, om te komen tot een vorming van het CBA, in de gemeente Land van Cuijk. Beste inwoners 23 januari is uw stem van cruciaal belang voor onze gemeente, er zal gevraagd worden een keuze te maken: A: zelfstandige blijven, B: aansluiten bij een te vormen gemeente Land van Cuijk. Ik hoop niet dat ik gelijk krijg dat er voor de zoveelste keer weer gemeenschapsgeld naar de mallemoer gaat, want dit kost ons als burger weer geld.. Beste inwoners, ik vind het jammer dat men niet uit de loopgraven komt om zo met elkaar dat te doen, wat voor de toekomst van de generaties die na ons komen goed zal zijn, een krachtig sterk, gemeente Land van Cuijk waarnaar geluisterd wordt.

Wanneer men de hemel wil bereiken moet men eerst door dikke donkere wolken, om maar een beetje in deze tijd donkere dagen voor kerst te blijven. Beste lezers, tot slot wens ik iedereen die dit maar lezen wil, fijne kerstdagen en een gezond 2020 toe, en probeer vooral in het nieuwe jaar meer te luisteren naar elkaar.

Gr, Harrie van der Linden, (de gepensioneerde gemeentebode van de gemeente Mill en Sint Hubert)