Bron: Google Maps

Juist we gaan stemmen. Maar, waarom pas nu een referendum - volksraadpleging...?

Maanden heb ik, hebben wij als werkgroep hierom gevraagd en nu, na lang getwijfel en gedraal komen AB90 en VKP met een referendum om u een stem te geven om, “de democratie de ruimte te geven” ..…?!

Ik zeg, beter laat dan nooit maar wel veel en veel te laat worden wij betrokken. Dáár over, dat betrekken van ons als inwoners, heb ik gecommuniceerd. Steeds opnieuw: WAAROM WORDEN WIJ ALS INWONERS NIET BETROKKEN BIJ EEN OOOOOZO BELANGRIJK BESLUIT VOOR DE TOEKOMST VAN ONZE KERKDORPEN? Mijn - onze communicatie was én is altijd respectvol, met gecheckte argumenten en waar mogelijk in dialoog, aan tafel met ‘n bekske koffie en altijd met respect voor ieder zijn/haar mening! Géén polarisatie, géén ‘onderbuik’ reacties, géén hypocrisie.

Er kwam geen enkel signaal dat inwoners bij een afweging zouden worden betrokken. Daarom zijn een aantal betrokken inwoners samen de werkgroep Burgerinitiatief gestart. Met de vraag:

Hoe krijgen wij zoveel mogelijk mensen betrokken én geïnformeerd? Telkens hebben wij de voordelen aangehaald van het samengaan in één gemeente Land van Cuijk!

VRAAG: Wát zijn die voordelen trouwens bij zelfstandigheid ?

Hoe kunnen mensen serieus kiezen als voordelen voor herindeling of voor zelfstandigheid niet compleet duidelijk zijn?

En, natuurlijk is het niet allemaal goud dat er blinkt en is het gras niet altijd groener bij de buurman maar met VERTROUWEN én de juiste persoonlijke inzet komen we SAMEN veel verder.

Het gaat niet om grenzen maar om mensen!

Bijna 2000 inwoners hebben onze zienswijze ondertekend, 2000 bezorgde mensen! Of het nu gaat om vrijwilligers en/of bestuursleden van bijvoorbeeld Myllesheem, Myllesweerd, Swom, Senioren Hobby Centrum, scholen, Vereniging Wilbertoord, DorpsplanLangenboom, dorpsraad Sint Hubert en wijkraad Mill West en Mill Centrum, sport-verenigingen en stichtingen, Mevrouw Pauline Terwijn van Pantein, ondernemers, bedrijven, enz. enz.

Ook onze ‘gewone’ Millse, Langenbomse, Sint Hubertse en Wilbertoordse geboren en getogen inwoners, waarvan je misschien zou verwachten dat zij alles bij het oude willen houden tekenden de zienswijze.

Juist deze groep mensen, en dat zijn mensen die midden in onze gemeenschap staan, middenin het vrijwilligersleven, juist deze groep heeft hun handtekening gezet. En dat kan nog steeds!

Zelfs de provincie is groot voorstander dat Mill aansluit.

Natuurlijk we hebben het nu best goed, da’s absoluut waar maar, hoe gaat dat naar de toekomst? Voor onze kinderen, klein- en achterkleinkinderen?

Wij maken ons allen duidelijk zorgen over de toekomst van ons moi durpke als dat zelfstandig wil blijven. Hogere kosten en minder service!

Kunnen we straks als kleine zelfstandige gemeente alles in staat blijven stellen om onze scholen te behouden, goede en adequate zorg voor zowel jeugd als ouderen verzekeren, sociale woningbouw realiseren?

Aandacht voor onze mooie natuur, onze cultuur, de zorgen van de agrarische- en MKB ondernemers, betere infrastructuur, de omgevingswet, alle innovatie die op ons af komt enz. enz.

Een echt hele grote groep bezorgde inwoners zegt dus;

Sluit aan bij de gemeente Land van Cuijk io.

We hebben nu nog één mogelijkheid beste mensen,

GA SVP STEMMEN 23 januari 2020, gebruik je stem, ELKE STEM TELT!

Ad Berends
Nog steeds een trotse inwoner van Mill & Sint Hubert in het Land van Cuijk.