In een bomvolle raadszaal waren belangstellenden vorige week donderdag getuige van heftige debatten over de bestuurlijke en ambtelijke toekomst van onze gemeente.

Zienswijze op het herindelingsontwerp van de fusiegemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis (CBA) alsmede het rapport van bureau Partners & Pröpper waren geagendeerd. In opdracht van de raad onderzocht dat bureau de mogelijkheden van een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert.

Burgerinitiatief

Een achttal insprekers, pleitend voor zelfstandigheid of één gemeente Land van Cuijk, beten het spits af. Van het Millse burgerinitiatief nam burgemeester Walraven ruim 1.800 handtekeningen voor één gemeente Land van Cuijk in ontvangst. Voor het CDA was dat aantal meer dan genoeg om samenvoeging met de CBA-gemeenten direct in stemming te brengen. Voor het meebeslissen in de nieuwe fusiegemeente was al veel tijd verloren gegaan.

Burgemeester in het nauw

Hierna dreef het CDA de burgemeester in het nauw vanwege vermeende partijdigheid. Ergens in een column zou hij het woord ‘referendum’ vermeld hebben. Het CDA vond dat absoluut niet kunnen.

Inwonersraadpleging

Bekend is dat AB’90 en VKP bij voorbaat niks willen weten van een grote fusie in het Land van Cuijk. Besluitvorming op basis van 1.800 sympathisanten kon hun goedkeuring niet wegdragen. AB'90: ,,Er zijn ook inwoners die voor een zelfstandig Mill zijn. Daarom willen we dit nu in een inwonersraadpleging (referendum met een kiesdrempel van 40%) voorleggen aan alle inwoners.’’ VKP: ,,We willen mensen een keuze voorleggen. Zelfstandig blijven is ook een goede mogelijkheid.’’ Daarbij werd verwezen naar het onderzoeksrapport.

Onderzoeksrapporten

Het CDA veegde de vloer aan met het rapport, dat aangaf dat een zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert best realistisch zou kunnen zijn. “Het is eenzijdig naar zelfstandigheid geschreven en niets over de nieuwe gemeente Land van Cuijk”. Burgemeester: “Dat was de opdracht van uw raad!” CDA stelde een groot aantal vragen over het ontbreken van (financiële) onderbouwingen. AB’90 en VKP herinnerden het CDA nog maar eens aan het eenzijdige rapport ‘Berenschot’ destijds, met een dwingende logica richting één groot Land van Cuijk.

Luisteren... wij willen gehoord worden!

Het CDA vond de AB’90-motie met het referendum volkomen overbodig: “De keuze bij onze inwoners is al lang duidelijk en daarom kan het houden van een referendum niet anders gezien worden dan traineren door de coalitie”. Volgens het CDA proberen AB’90 en VKP de beslissing zo lang mogelijk uit te stellen. “Ik begrijp niet waarom de oppositie niet wil luisteren”. AB’90: “Waarom die druk en intimidatie, wij willen met alle inwoners een evenwichtig besluit nemen. Alle mensen moeten de kans krijgen om gehoord te worden.”

CDA wil uw mening niet horen

Plotseling draaide het CDA. De argumentatie en onderbouwing van AB’90 waren ineens positief en creëerden zelfs CDA-draagvlak voor het referendum. Maar dan moest de kiesdrempel naar 35% en ‘samenvoegen met de CBA-gemeenten’ vervangen door ‘één gemeente Land van Cuijk’. AB’90 en VKP gingen hier niet mee akkoord, waarop het CDA in woede uitbarstte: “Het is de schuld van de coalitie, dat de raad geen breed draagvlak heeft voor het houden van een referendum! Wij stemmen tegen!”. De motie van AB’90 en het amendement van VKP werden met 8 stemmen aangenomen. De motie van het CDA om direct aan te sluiten bij de CBA-gemeenten haalde het niet. Op 23 januari a.s. stemmen dus!

Theo van Eenbergen, AB’90