Bron: Google Maps

De afgelopen raadsvergadering heb ik thuis beluisterd. Ik had zeker verwacht dat de LOM hier ook beelden van zou uitzenden. Maar nee, voor de gemeente was de gebeurtenis kennelijk niet groot genoeg om daar live beelden bij uit te zenden. Je zou je kunnen afvragen, wanneer dit dan wel het geval is.

Belangrijk punt van de raadsvergadering was natuurlijk hoe het bestuurlijk verder moet met de gemeente Mill en Sint Hubert. Heel veel respect voor de diverse insprekers, echter bij de laatste spreker hing de motivatie wel aan zeer dubieuze veronderstelling. Alsof je niet op het dorp Mill trots kunt zijn zonder een eigen gemeente te zijn.

De diverse sprekers en daarna de discussie in de vergadering aangehoord te hebben blijken er aan beide kanten, bij de voor- en tegenstanders van herindelen en/of zelfstandig blijven, over en weer nog verschrikkelijk veel onduidelijkheden te zijn. Veel vragen bleven onbeantwoord. Mooi zou het zijn als een diep gekoesterde wens in vervulling zou kunnen gaan echter de realiteit is heel duidelijk anders. Op afstand van de besluitvorming hebben mij slechts enkele belangrijke argumenten overtuigd om tot een keuze te komen.

Als ca. 8 jaar geleden gekozen werd voor een grotere organisatie dan is het voor mij niet voor te stellen dat je nu weer naar een kleinere organisatie zou willen of kunnen. Ook blijkt dat bij het opzetten van een nieuw ambtenarenapparaat er van overheidswege hiervoor geen geld komt en je dit allemaal zelf moet betalen en uitdokteren, terwijl als men aansluit bij een groter geheel je meelift en meedeelt in de 17 mln die hiervoor beschikbaar wordt gesteld. Een ander doorslaggevend argument is voor mij dat, mede door het ontbreken van de financiën, het zelfstandig blijven een enorm en te groot risico wordt laat staan of Mill en Sint Hubert wel in staat is zo'n nieuw ambtenarenapparaat op te zetten. Ik zie dit niet zitten. Dus, mijn keuze is: AANSLUITEN bij Land van Cuijk.

Harry van der Linden (Jac.zn.)