Bron: Google Maps

De tijd rond Kerst is een rustigere tijd. Net wat meer tijd om bij elkaar te zijn, samen dingen te doen maar ook om eens rustig terug te kijken naar het afgelopen jaar. Ook een tijd om eens te peinzen, dingen uit te zoeken en te overdenken.

Herindelen of zelfstandig blijven is dan wel een onderwerp waarover ik nog maar eens de rapporten en ervaringen heb gelezen en met mensen heb gesproken. Het is bijna onmogelijk om daar een eenduidig beeld uit te halen. Ik vind het dan ook knap om te zien dat sommige mensen hier geen twijfels over hebben, ik heb deze wel. Een onomkeerbaar besluit om een gemeente die vanaf 1810 bestaat op te heffen, neem je niet eenvoudig.

Meer zeggenschap in Den Bosch en Den Haag krijgen we niet door enkel en alleen groter te zijn. Met meer gemeenten samen zaken slim aanpakken levert als (sub)regio meer invloed op dan de invloed van één grote gemeente. Bijdragen vanuit het Rijk en de provincie gaan momenteel meer naar de (sub)regio’s en steeds minder naar individuele gemeenten.

De grote uitdagingen die op ons afkomen zijn niet door individuele, ook niet door grote, gemeenten op te vangen. Daarom wordt steeds meer samengewerkt op regionaal niveau. Dat geldt zowel voor kleine als voor grote gemeenten. Die samenwerking is nodig en daar stak en steek ik graag mijn energie in. Helaas zie ik dat de actieve deelname uit onze regio vaak afneemt wanneer de schaalgrootte stijgt.

Gelukkig willen heel veel inwoners en de politiek partijen hetzelfde en dat biedt een goede basis voor de nabije toekomst;

  • Samenwerken met en door inwoners en bedrijven,
  • Samenwerken op basis van vertrouwen,
  • Initiatieven vanuit de gemeenschap ondersteunen.

Helaas wordt het doel te vaak overschaduwt door de manier waarop we dat willen bereiken. Discussies gaan dan meer over de structuur (grote of kleine gemeente) waarbinnen we dat willen bereiken en minder over de manier waarop we dat kunnen bereiken. Deze discussies drijven mensen uit elkaar, terwijl samenwerken aan het doel natuurlijk beter is. Wanneer we onze aandacht richten op wat we samen willen bereiken en ons niet te veel laten afleiden door de structuur zie ik een fijne toekomst.

Kiezen we samen voor een kleine, flexibele en wendbare organisatie die dicht bij onze inwoners staat, maar ook maximaal gebruik maakt van de kracht van onze inwoners? Of kiezen we voor een grote gemeente die vooralsnog hetzelfde blijft werken? Ik kies voor een ander soort organisatie, niet de gemeente die we nu zijn maar een nieuwe wendbare organisatie die sterk is verbonden met onze inwoners en geen grote traditionele organisatie. Een gemeente waar initiatieven van onderop komen, zoals Langenboom Verandert en Wilbertoord Vooruit met goede bestuurlijke contacten en ambtelijke ondersteuning. We creëren dan zelf onze gemeente. Ik wil me daar graag voor inzetten maar dan moeten er meer mensen zijn die dat zien zitten en deze uitdaging willen aangaan. Ik hoop dan ook dat veel mensen gaan stemmen op de 23e januari.

Marcel van den Elzen
Raadslid Algemeen Belang ‘90