23 januari a.s. staan we als inwoners van onze mooie gemeente voor een historische keuze: sluiten we aan bij de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis en gaan we op in de nieuwe grote gemeente als dorpen nummer 26 t/m 29, óf blijven we als gemeente Mill en Sint Hubert zelfstandig.

Beide keuzes hebben voor- en nadelen. Het is moeilijk om deze op dit moment te overzien omdat een groot aantal zaken niet duidelijk zijn (ook niet voor de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis).
Maar wat weten we wél?

Leefbaarheid

We hebben een rijk verenigingsleven en een hoog voorzieningen niveau in álle vier de kernen. We bepalen zélf hoeveel subsidie onze verenigingen ontvangen en hoe we o.a. gemeenschapsaccommodaties en sportaccommodaties financieel ondersteunen om zo de leefbaarheid te behouden.
In de gemeente Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis liggen de subsidies lager en zijn gemeenschapsaccommodaties / clubgebouwen geprivatiseerd.
In de nieuwe gemeente zal er harmonisatie van beleid plaatsvinden en zullen alle subsidies waarschijnlijk gelijk worden getrokken en accommodaties verdwijnen of geprivatiseerd worden. Dit kan gevolgen hebben voor de leefbaarheid en er mede toe leiden dat minder mensen (zowel jong als oud) kiezen voor het wonen in een kleine kern. Hierdoor is het te verwachten dat het behoud van kwalitatief goed basisonderwijs in elke kern op het spel komt te staan.
Een lager voorzieningenniveau kan tot gevolg hebben dat de OZB omlaag kan. Daartoe kun je ook besluiten als zelfstandige gemeente indien we bereid zijn in het voorzieningenniveau stappen terug te doen.
Nu bepalen we zélf hoe o.a. de openbare ruimte wordt onderhouden en stellen we jaarlijks financiële middelen beschikbaar voor o.a. het succesvolle leefbaarheidsbudget. Wat de woningbouw betreft hebben we in het Land van Cuijk de Regionale Woningmarktstrategie. Hierin is geregeld wat en waar er gebouwd wordt. Ook het bouwen van woningen in de kleinere kernen is hierin opgenomen.

Bestuurskracht

De raadsleden in de gemeente Mill en Sint Hubert zijn betrokken inwoners uit alle vier de kernen. Zij staan midden in de samenleving en weten wat er speelt. Hierdoor kunnen zij direct de lokale wensen (couleur lokale) toepassen bij het maken van beleid. Voor onze inwoners, ondernemers en de dorps- en wijkraden is het gemakkelijk om contact te hebben met de gemeente: via de raadsleden, de gemeentelijke contactfunctionaris of rechtstreeks met het college.
Bij één gemeente Land van Cuijk is het is de vraag of wij straks nog enige invloed hebben op het beleid. Uit onze huidige gemeente zullen we maximaal 3 á 4 raadszetels van de 35 raadszetels in kunnen nemen. Het gemeentebestuur komt dus verder van onze inwoners af te staan. Mede door harmonisatie van het beleid zal het lastig worden om lokale aangelegenheden gerealiseerd te krijgen.

Algemeen

Gemeente Mill en Sint Hubert opheffen en samengaan met de gemeenten Cuijk, Boxmeer en Sint Anthonis betekent dat er een plattelandsgemeente ontstaat met zo'n 80.000 inwoners en bijna 30 dorpskernen. Qua oppervlakte één van de grootste gemeenten van Nederland. Onduidelijk is welk dorp de hoofdkern gaat worden: wordt dit Cuijk of Boxmeer, of beide? Gaan deze hoofdkern(en) extra geld krijgen om voorzieningen (zoals een theater) overeind te houden. Wat betekent dit voor o.a. Myllesweerd (dat ook een theaterfunctie heeft)?
U kiest ervoor om als inwoner van de gemeente Land van Cuijk verder te gaan of u laat zien dat u zich betrokken voelt bij een succesvolle zelfstandige gemeente Mill en Sint Hubert. Als je je zelfstandigheid eenmaal kwijt bent, komt deze nóóit meer terug. Bij het opgaan in één gemeente Land van Cuijk is er géén weg meer terug.

Tel uw zegeningen, er is géén 2e kans.

VKP