Op donderdag 23 januari mogen we naar de stembus om een belangrijke keuze te maken: blijven we een zelfstandige gemeente of sluiten we aan bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk?

Dat is geen gemakkelijke keuze, zeker omdat niet alles duidelijk is. De zorg voor de kerkdorpen vraagt extra aandacht. Dat moet zeer goed geregeld worden. Wat is er wel duidelijk. Er zijn de laatste jaren heel wat taken van de Rijksoverheid op het bordje gekomen van de gemeentes. Onder andere om die taken goed uit te kunnen voeren hebben de gemeenten Cuijk - Grave en Mill een aantal jaren geleden besloten om de 3 ambtelijke organisaties ineen te schuiven tot 1 geheel, om zo de dienstverlening aan de burgers van de 3 gemeentes beter te kunnen uitvoeren. Wat zien we de laatste jaren bij gemeentes om ons heen? Grotere gemeenten dan de onze, denk aan Veghel - Schijndel - Sint Oedenrode - Landerd besluiten om grotere gemeentes te vormen. Ze zien in, dat wil een gemeente in de toekomst een goede dienstverlening aan hun inwoners kunnen geven, ze moet kunnen beschikken over vele specialisten in hun organisatie. Cuijk - Boxmeer en Sint Anthonis hebben besloten om met ingang van 2022 samen de gemeente Land van Cuijk te gaan vormen. Ook in deze gemeentes beseffen ze dat dit noodzakelijk is voor de toekomst, zoals onderzoek heeft aangetoond. De consequentie van de keuze van Cuijk voor deze nieuwe gemeente is, dat de ambtelijke samenwerking tussen Cuijk - Grave en Mill wordt beëindigd. De ambtenaren krijgen een aanbod om bij de nieuwe gemeente Land van Cuijk te komen werken. Weer terug bij af van een aantal jaren geleden toen iedere gemeente een eigen ambtelijke organisatie had, nee erger, want aardig wat ambtenaren zullen gaan kiezen voor die nieuwe gemeente Land van Cuijk. De gemeente Mill komt te zitten met een beperkt aantal medewerkers. Aanvulling met nieuwe, gespecialiseerde ambtenaren zal niet meevallen. Er zullen dus heel wat werkzaamheden uitbesteed moeten gaan worden. Dat heeft gevolgen, met name zal het flink duurder worden.

We beseffen, dat je het liefst zelfstandig wil blijven. De realiteit is, dat gemeentes vele taken moeten uitvoeren en er nog meer bijkomt. Wil je dat naar behoren kunnen uitvoeren voor je inwoners, dan heb je een organisatie nodig, die dat kan. Vandaar dat we met overtuiging het Burgerinitiatief ondersteunen en durven te zeggen: Ga op donderdag 23 januari stemmen voor aansluiten bij de nieuwe gemeente CBA oftewel gemeente Land van Cuijk.

De oud-wethouders
Toon Ermers, Ton Ermers, Carel van Genugten en Leo Hermanussen