Citaat van tuinbouw-ondernemer Corine Ermers uit Langenboom. Dáár sta ik helemaal achter, één groeiende gemeente Land van Cuijk!

Voor ondernemers én onderwijs is het een normale zaak dat het Land van Cuijk als één regio en daarmee als één gemeente handelt.

De regionale samenwerkingsverbanden van ondernemers en het onderwijs kent de nu bestaande gemeentegrenzen niet en is gebaad bij één gemeente Land van Cuijk.

  • De regio is zo sterk maatschappelijk, sociaal en economisch verbonden dat het onlogisch is dat dit door meerdere gemeenten en vanuit hun eigen besturen wordt aangestuurd, dit is eerder contra productief dan positief.
  • Bovenregionaal wordt het land van Cuijk veelal als één regio gezien en niet als een individuele gemeente. Samen optrekken gebeurd al vele jaren maar het is effectiever en productiever wanneer dit ook vanuit één gemeente gebeurd.
  • Gezamenlijk staat de regio sterker in de bovenregionale samenwerkingsverbanden (Dynamic boarders, AgriFood capital, De peel, Brainport regio, Greenport regio, MooiMaasvallei, Gezondste regio/ Noord-Limburg) wanneer er vanuit één gemeente wordt gehandeld. De som der delen is dan groter!
  • Individueel zijn de gemeenten te klein om in te spelen op de behoefte van bijvoorbeeld ondernemers en onderwijs. Gezamenlijk kunnen ze beter inspelen op de behoeften van ondernemers (internationale ondernemingen) én onderwijs. Ook om werkgelegenheid te waarborgen én te laten groeien.

Laat zowel grote als kleinere ondernemers ONDERNEMEN!

Beste coalitie-bestuurders,

inderdaad hebben wij het nu in z’n algemeenheid goed en prima naar onze zin maar, wat is het toekomstperspectief?

Kan dat straks, en zeker niet alleen voor ondernemers & werkgelegenheid, over een aantal jaren ook nog in een kleine zelfstandige gemeente. Wat te denken van de uitdagingen die op ons af komen als klimaat-vraagstukken, duurzaamheid, innovatie, digitalisering, infrastructuur, natuur, veiligheid, zorg, gezonde voeding enz. enz..

Richt je op de volgende generaties, op onze kinderen en kleinkinderen!

Richt je op de toekomst, dat kan dan op de korte termijn misschien wel pijn doen maar, we kunnen één ding niet, dat is 'stoppen met veranderen’.

Samengaan voor die toekomst zou wel heel mooi zijn én, het meest effectief om straks 5 kwalitatieve raadszetels in te vullen in de nieuw te vormen gemeente Land van Cuijk.

Ik las ergens, "Een organisatie – bestuurders overleven niet door anderen te verslaan, maar door samen op een duurzaam bestaan in te zetten”. En,

"Het is makkelijker om te bedenken wat er in de toekomst zou kunnen verdwijnen dan wat voor nieuwe dingen er zullen ontstaan, bijvoorbeeld banen die we nu nog helemaal niet eens kennen”.

Een gemeentebestuur moet net als andere ‘organisaties’ verantwoordelijkheid nemen voor de groei van anderen, haar inwoners, de gemeenschap.

Leefbaarheid, activiteiten en het echte dorpsgevoel in onze kerkdorpen worden gecreëerd door mensen, door de inwoners zelf en niet door een gemeentebestuur. Die, de bestuurders moeten ons faciliteren.

En ja, we vinden veranderen, nieuwe regels en snelle technologieën altijd een beetje eng maar beter is voorbereidt te zijn dan af te wachten. Vertrouwen in plaats van wantrouwen.

Met respect, maar mensen die liever in vroegere tijden leven gaan het op termijn niet winnen.

Ik ben, met vele anderen, optimistisch over onze toekomst op langere termijn in één gemeente Land van Cuijk. Het gaat mij niet om een eigen gelijk maar de beste manier waarop oa sociale en maatschappelijke uitdagingen worden opgepakt. We blijven luisteren naar elkaars argumenten.

Samen zoeken naar oplossingen en dit doen vanuit vertrouwen én respect, samen-werken aan een mooie en ‘gezonde' toekomst, Één groeiende gemeente Land van Cuijk, DAT SMAAKT NAAR MEER.

Geen grenzen maar mensen!

Onze geschiedenis moet nog geschreven worden en wij kunnen nu mede bepalen wát er geschreven wordt, GA STEMMEN op 23 januari, UW STEM TELT!

Ad Berends
Trotse inwoner van Mill & Sint Hubert