Burgerinitiatief, werkgroep gemeente Mill in Eén Land van Cuijk heeft vorige week ruim 1850 zienswijzen aangeboden aan gedeputeerde de heer Erik van Merrienboer op het provinciehuis in Den Bosch.

Een delegatie van deze werkgroep mocht een zeer constructief gesprek ervaren met gedeputeerde Erik van Merrienboer in het bijzijn van de heer Aad Scheffer (adviseur kwaliteit openbaar bestuur provincie Noord Brabant). Tijdens deze ontmoeting sprak de heer Van Merrienboer zijn waardering uit voor het initiatief dat genomen is door deze werkgroep, namens de inwoners van gemeente Mill en Sint Hubert. Zijn waardering was met name gericht op de kwalitatief zeer goede, professionele en duidelijke zienswijzen, gebaseerd op zorgen van de inwoners vertaald vanuit wezenlijke argumenten. Een terechte oproep aan de politiek om vanaf het begin de inwoners te betrekken bij het zo belangrijke besluit voor de toekomst van de gemeente Mill met haar kerkdorpen.

Ook sprak hij zijn bewondering uit voor de vele getekende zienswijzen die binnen de drie beschikbare weken voor de belangrijke raadsvergadering van 12 december 2019 jl. zijn verzameld. Een duidelijk signaal dat het breed gedragen wordt door vele inwoners van de gemeente.

Tijdens dit gesprek hebben wij als burgerinitiatief, werkgroep onze zorgen kunnen delen met beide vertegenwoordigers die een zeer luisterend oor hadden en hiervoor alle tijd namen. Onze zorgen met betrekking tot de haalbare kwaliteit van dienstverlening van een zelfstandig Mill, de continuïteit, betaalbaarheid en kwetsbaarheid van het nieuw te vormen ambtelijk apparaat. De kwetsbaarheid als zelfstandige gemeente versus de kwetsbaarheid als onderdeel van Eén Land van Cuijk.

Gesproken over de burgerinitiatieven en kerndemocratie, die in Mill, Langenboom, Sint Hubert en Wilbertoord al leven, denkende aan bijvoorbeeld ‘ZorgSchakel Sint Hubert, Wilbertoord Vooruit, De Huiskamer en Dorpsplan Langenboom’, de al bestaande dorps- en wijkraden, en de vele activiteiten die vanuit de inwoners, verenigingen én ondernemers geïnitieerd worden. Een compliment voor de betrokkenen & vrijwilligers en vaak een voorbeeld voor andere.

Kerndemocratie ben en doe jezelf, het is een kwestie van leren en ontwikkelen tot echt “doen” en bij inzet van krachtige mensen en dus veel vrijwilligers leidt dit tot positieve ervaringen.

Willen = Kunnen was een opmerking die genoemd werd door gedeputeerde Van Merrienboer. Het zijn de mensen, de inwoners die de gemeenschap vormen.

De heer Van Merrienboer gaf verder aan dat een gemeentebestuur kan leren meegroeien met de wensen van de inwoners. Een gemeente kan zelf, naast de inwoners, ook initiatieven en inbreng leveren. Daar ligt een behoorlijke taak voor een nieuw te vormen gemeentebestuur. Faciliteren door de gemeente en ambtenaren is belangrijker EN efficiënter dan opleggen.

De dienstverlening komt meer en meer naar de burger toe. Je moet de samenleving professionalisering laten zien vanuit de gemeente. Dit kost gemeentebesturen op dit moment nog veel moeite.

Het inspirerende gesprek werd afgesloten met de opmerking van de gedeputeerde dat gemeentebesturen, vanuit grote of kleine gemeenten, niet moeten besturen door naar de toekomst te kijken door een achteruitkijkspiegel.

Gedeputeerde Erik van Merrienboer hoopt wel op een hoge opkomst voor de raadpleging in Mill.

Wij kijken terug op een positief gesprek en danken de vele ondertekenaars die een duidelijke boodschap hebben afgegeven door te kiezen vóór herindeling bij onze gemeente Mill & Sint Hubert, de gemeente Cuijk als vertegenwoordiger van CBA én bij het provincie bestuur, dank daarvoor!

Burgerinitiatief werkgroep gemeente Mill in één Land van Cuijk
Het Burgerinitiatief werkgroep gemeente Mill in één Land van Cuijk,
Ad Berends, Mariëlla Bastiaans, Lia van den Hoven, Henk Ermers, Günther Robbrecht,
p/a Melkweg 7, 5451 AP Mill.