Foto: Toon Willems

Het is het kloppend hart van Mill-West – accommodatie De Wester bestaat binnenkort 25 jaar. Bedoeling is om dit gezamenlijk met de gebruikers-wijkbewoners - vrijwilligers te vieren 8-9 mei 2020.

Wijkaccommodatie De Wester is ontzettend belangrijk voor het sociale –culturele -sport gebeuren in Mill West. Zeer veel activiteiten vinden er plaats: Muziek, sport, dansen, biljarten, bridge, schoolgym, vergaderingen, maar ook het stemmen bij verkiezingen. Het is bijna te veel om op te noemen wat er elke dag, week, maand of jaar allemaal gebeurt. Te denken verder o.a. aan de Huiskamer wekelijks zeer actief, proberen voor behoeftige inwoners en hun mantelzorgers in Mill en omgeving een zinvolle dagbesteding te creëren door middel van inzet van vele vrijwilligers.

De gebruikers hebben ervoor gezorgd dat De Wester in die jaren gegroeid is, tot een professioneel gemeenschapscentrum waar Mill-West zeer trots op is. Die volledig voldoet aan de behoefte en wensen. Wie zijn deze gebruikers? Om iets terug te doen, gaan we deze gebruikers voorstellen:

V.I.B.

Vrouwen In Beweging is een gezellige, laagdrempelige club die elke maandagavond een uur volop in beweging is.
De club telt 20 leden, uiteenlopend in de leeftijd van 25 tot 77 jaar.
Er wordt gegymd onder leiding van een sportdocent, Marion Paters.
Het uur start met een warming up, meestal gevolgd door oefeningen op de mat.
Als afsluiting volgt een spel.
Dit kan van alles zijn, o.a. handbal, korfbal, trefbal enz.
Iedereen doet mee op z’n eigen manier en mogelijkheid.
Een keer per zes weken drinken de dames na de gym in de Wester samen koffie.
En verder is er nog twee keer per jaar een gezellig avond, één als afsluiting van het seizoen en één in december.
Alles bij elkaar, het sporten en de gemoedelijkheid, maakt V.I.B. een hechte club.