Geacht College en leden van de gemeenteraad van dat wat nu nog heet Gemeente Mill en Sint Hubert.

Vanavond neemt u als leden van de gemeenteraad het besluit dat uiteindelijk op 1 januari 2022 zal leiden tot het opheffen van de zelfstandigheid van de gemeente Mill en Sint Hubert. De benaming gemeente Mill en Sint Hubert zullen we dan alleen nog maar tegenkomen in de annalen van onze gemeente. Na 1 januari 2022 zullen de vertrouwde plaatsnaamborden Gemeente Mill en Sint Hubert vervangen worden door borden met daarop de aanduiding Gemeente Land van Cuijk met daaronder in kleine, minuscule letters Mill, of Sint Hubert, of Langenboom of Wilbertoord. Het zal voor veel mensen wel even wennen zijn. Voor mij persoonlijk went het nooit om de doodsimpele reden dat ik er absoluut nooit aan wil wennen. Graag wil ik daarom in het bezit komen van het plaatsnaambord Gemeente Mill en Sint Hubert om dit in mijn tuin een bijzonder plekje te geven om er zo nu en dan nog steeds vol trots en in weemoedigheid naar te kijken. Ik stel dan ook voor om deze borden te verloten onder de groep stemmers die vorige week donderdag voor zelfstandigheid van onze gemeente kozen. Dit laatste als dierbare herinnering aan 200 jaar geschiedenis Gemeente Mill en Sint Hubert. Echter, 1 bord dient bewaard te blijven om tentoongesteld te worden op een bijzondere plek in onze gemeente. Maar daarover dadelijk meer.

In de aanloop naar de fatale datum van 1 januari 2022 doemt zich natuurlijk de vraag op: Gaan we deze mooie gemeente cremeren of begraven ? Mijn voorkeur gaat uit naar begraven en als begraafplaats vind ik Acaciahof een meer dan geschikte plaats omdat daar al een stukje gemeentelijke geschiedenis te aanschouwen is. Het overgebleven bord Gemeente Mill en Sint Hubert, waarover ik al eerder sprak, krijgt hier een mooi plekje zodat iedereen die dat wil alhier zijn of haar herinneringen kan ophalen over die goeie, oude tijd toen Mill nog gewoon Gemeente Mill en Sint Hubert heette. Ik stel voor om de begrafenisceremonie van het plaatsnaambord te laten plaatsvinden onder supervisie van AB90 en VKP omdat zij als warme pleitbezorgers van een zelfstandige Gemeente Mill en Sint Hubert, in vertwijfeling en frustratie achter moeten blijven. Voor het CDA, dat per slot van rekening een fervent voorstander is van het opheffen van deze mooie gemeente, rest niets anders dan een rol op de achtergrond en het dient zich te onthouden van enig leedvermaak in welke vorm dan ook. Voor de muzikale noot tijdens deze toch wel trieste gebeurtenis zorgt het onlangs opgericht koor van het Burgerinitiatief dat onder leiding van hun dirigent Ad Berends voor de laatste maal het Mills Volkslied ten gehore zal brengen.

Ik ga er vanuit dat u niet de draak steekt met mijn voorstellen, want dat heb ik zelf ook niet gedaan.

Tot slot wens ik u een wijs beraad.

Paul Moors