Evenals voorgaande jaren wordt er dit jaar in de gemeente Mill en Sint Hubert weer collectief gecollecteerd voor de goede doelen.

Waar eerdere jaren door de gemeentelijke Goede Doelen organisaties een gemeenschappelijke week werd gekozen bleek dit in 2020 niet haalbaar te zijn.

Door verschillende omstandigheden zoals Easter Open en de Vastenactie waren er niet in alle kerkdorpen voldoende vrijwilligers en collectanten beschikbaar, waardoor in enkele kerkdorpen de organisatie van de Goede Doelen Week heeft besloten om de Goede Doelen Week 2020 dit jaar te verplaatsen naar een andere week.

In 2020 zal in onze gemeente Mill en Sint Hubert de collecteweek dus niet in alle kerkdorpen in dezelfde week gehouden worden.

De Goede Doelen Week Mill trapt af in week 15, van 6 t/m 12 april, daarna volgt Sint Hubert, in week 16, van 13 t/m 19 april en Langenboom en Wilbertoord zullen in week 20, van 11 t/m 17 mei hun Goede Doelen Week organiseren.

Voor het volgend jaar, 2021, zullen we weer met alle kerkdorpen in eenzelfde week de gezamenlijke Goede Doelen Week organiseren.

Wij hopen dat onze inwoners hier begrip voor zullen hebben, want we kunnen nu eenmaal niet zonder onze vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het goede doel.

Namens de Gezamenlijke Goede Doelen organisaties in de Gemeente Mill en Sint Hubert