In de middagpauze bracht wethouder onderwijs van de gemeente Mill en Sint Hubert een bezoek aan het Merletcollege in Mill. Hij had een grote taart bij zich waarmee hij alle medewerkers feliciteerde met de status superschool.

Half januari heeft het Merletcollege deze status gekregen op basis van een jaarlijks onderzoek van het weekblad Elsevier. Elsevier kijkt daarbij naar de volgende zaken:

  • Zit de leerling in leerjaar drie op het niveau van het advies van de basisschool;
  • Hoeveel leerlingen blijven er zitten in de onderbouw;
  • Hoeveel leerlingen slagen zonder onderbreking;
  • Wat zijn de gemiddelde eindcijfers van het examen;

Voor de gemengde leerweg en de kaderberoepsgerichte leerweg scoort het Merlet in Mill op alle 4 de onderdelen supergoed en dat geeft de school voor deze leerwegen de status superschool.

Wethouder Erik van Daal roemde de school en haar medewerkers. Hij is er trots op dat in de gemeente Mill en Sint Hubert zo'n prachtige school ligt die het zo goed doet. Hij putte daarbij ook uit eigen ervaringen als vader van een dochter die in Mill haar diploma heeft gehaald. “de structuur is duidelijk en je wordt niet voor niets superschool”, aldus wethouder van Daal.