Eén van de andere projecten van Kiwanis: de Kiwanispop in de vorm van een gestileerd kinderfiguur. Met de pop kan in ziekenhuizen de behandeling aan een kind gemakkelijker uitgelegd worden en de angst worden weggenomen.

Kiwanisclub Land van Cuijk wil graag iets betekenen voor de samenleving, en in het bijzonder de jeugd in de ruime regio. Hetzij in activiteiten, financiële ondersteuning of bijvoorbeeld menskracht.

Bekende activiteiten die de club jaarlijks voor fondsenwerving organiseert zijn o.a. een Haringparty en het inmiddels overbekende 'Muziek in de Maïs' in Haps.

Dankzij de bijdragen van de clubleden, sponsoren en bezoekers zijn deze activiteiten doorgaans goed voor een mooi geldbedrag, dat voor het grootste deel meteen aan het vooraf bepaalde goede doel of doelen wordt gedoneerd.

Maar inmiddels is door het succes van deze evenementen ook een aardige reserve ontstaan, die de Kiwanisclub graag aan doelen binnen de regio zou willen besteden. Maar niet precies weet waar te beginnen en bovendien in het kader van de participatiemaatschappij jongeren graag laat meedenken.

Daarom zijn de leerlingen van de basisscholen in het Land van Cuijk in de herfst van vorig jaar benaderd om met ideeën te komen. Ideeën die moeten gaan over het verbeteren van de eigen leefomgeving, ontstaan vanuit de leerlingen zelf. Dat kan de eigen school zijn, wijk, straat of dorp.

En in zeer speciale gevallen mag het ook een persoon zijn die het moeilijk heeft en waarvoor je iets bijzonders wilt doen.

Criteria waren o.a. dat het project niet op een andere manier gerealiseerd of gefinancierd kan worden en dat het een éénmalig, dus niet repeterend karakter heeft. En het uiteraard de samenleving een beetje mooier maakt!

Er is door de scholen in ruime mate gereageerd en de plannen zijn inmiddels ingediend.

Denk bijvoorbeeld aan activiteiten voor eenzame ouderen, verbetering van kinderspeelmogelijkheden, het zwerfafval- en hondenpoepprobleem.

Een deskundige jury gaat nu beoordelen welk plan het beste of meest realistisch is. De Kiwanisclub gaat er dan voor zorgen dat het winnende plan wordt uitgevoerd.

Als beloning voor het meedenken krijgt iedere school sowieso een bedrag van 250 euro ter vrije besteding aangeboden.

Het is een tot nu toe geslaagd project van Kiwanisclub Land van Cuijk, dat in de komende jaren zeker voor herhaling vatbaar zou kunnen zijn.