Gratis uitleenservice AED’s vanwege Coronavirus voorlopig tot 1 juni 2020 stoptgezet.

Door Toon Hermsen - De COVID-19 pandemie die nu ook Nederland in volle hevigheid heeft getroffen, heeft deze week bij HartslagNu geleid tot nieuwe richtlijnen om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De werkzaamheden van burgerhulpverleners die via HartslagNU door de 112 meldkamers worden opgeroepen bij reanimaties zijn drastisch aangepast.

Het coronavirus kan worden overgebracht via de luchtwegen. Dit betekent dat we voorzichtig moeten omgaan met reanimaties. Echter, de besmettelijkheid en de complicaties voor jongere burgerhulpverleners zijn aanzienlijk kleiner dan voor oudere hulpverleners. Het risico van overdracht bij een coronavirus besmette reanimatiepatiënt (en) bij luchtweghandelingen zoals mond-op-mond beademing is groot (bijna 100%). Onder de 50 jaar is het risico op de ziekte COVID-19 laag. Boven de 50 jaar is het risico veel groter.

Onderstaande beschrijven we de maatregelen bij reanimatieoproepen in relatie tot het coronavirus.

Voor een inzet:

  • Geef geen mond-op-mond beademing meer bij volwassenen;
  • Bij een reanimatie van kinderen blijft de situatie ongewijzigd vanwege het beperkte risico op besmetting.
  • HartslagNu alarmeert de komende periode alleen burgerhulpverleners onder de 50 jaar. Mensen die geen leeftijd hebben ingevoerd, worden niet gealarmeerd. Heb je geen leeftijd ingevoerd bij jouw profiel dan adviseren wij om dit alsnog te doen.
  • Voor het vaststellen van wel/geen ademhaling vervalt het ‘Luisteren’ naar een ademhaling of ‘Voelen’ van een ademhaling. Dat betekent dat alleen het ‘Kijken’ nog wordt uitgevoerd.
  • Voel je je ziek? Ga niet naar een reanimatie.
  • Val je in de hoog risicogroep: ga niet naar een reanimatie.

Tijdens een inzet:

  • Zorg dat er maximaal twee burgerhulpverleners (incl. brandweer/politie) zijn bij een slachtoffer. Anderen staan op ruime afstand.
  • Eén burgerhulpverlener geeft borstcompressies, de andere staat bij de voeten van het slachtoffer i.v.m. aflossen van de hartmassage.
  • Pocketmasks, Kiss of Lifes of andere middelen ter bescherming bij (mond-op-mond) beademing tijdens reanimatie zijn in dit geval niet veilig en moeten daarom niet gebruikt worden!

Na een inzet:

  • Desinfecteer je handen zo snel als mogelijk bij een ambulance.

Gezien de enorme dynamiek van deze pandemie, heeft dit advies een beperkte houdbaarheid. Mochten er wijzigingen in de situatie optreden, dan stellen wij u hiervan op de hoogte.

Gratis uitleenservice AED’s van Kies voor Leven ligt stil

De snelle verspreiding van het Corona-virus en de recente aangescherpte maatregelen van het kabinet en RIVM van afgelopen maandag 23 maart zorgen voor het cancelen van alle activiteiten. Voor deelnemers van de evenementen een grote teleurstelling. Ook de gratis uitleenservices van AED’s van onze ideële organisatie aan organisatoren van evenementen ligt nu volledig stil.