De senioren zijn de meest kwetsbare groep en hebben “huisarrest” gekregen. Een begrijpelijke maatregel van de overheid, maar wel erg ingrijpend.

En daar zit je dan, al dan niet alleen aan huis gekluisterd. De ZorgSchakel heeft afgelopen vrijdag bij meer dan 40 senioren een bloemetje bezorgd. Dit om deze mensen een hart onder de riem te steken. De senioren waren blij verrast met deze bos bloemen.

De bloemen zijn gratis beschikbaar gesteld door de Bloemenkwekerij Nabuurs uit Sint Hubert. Jan, Joke en Peter ontzettend bedankt hiervoor en ook namens de senioren. Geweldig!