Stichting HoutrookVrij: stook geen hout Terwijl het verkeer, de industrie en de vliegtuigmaatschappijen nu in het algemeen minder vervuilen, branden houtkachels bij thuiswerkers langer dan voor de coronacrisis.

Daardoor neemt de luchtvervuiling voor mensen met houtrookoverlast juist toe op wat een veilige quarantaineplek zou moeten zijn: thuis. Heel erg ongewenst, vooral nu.

Toenemende bezorgdheid

Over deze combinatie van luchtvervuiling en het coronavirus maken veel mensen zich extra zorgen zoals blijkt uit reacties die bij de Stichting HoutrookVrij binnenkomen. De luchtwegen hebben het gewoonlijk zwaar in Nederland met zijn vieze lucht. En dan komt daar ineens een virus bij dat de luchtwegen aantast. Vooral onder longpatiënten maar ook onder andere kwetsbare groepen bestaat de angst dat het coronavirus dan nog heftiger kan toeslaan.

Helaas zijn er serieuze aanwijzingen dat deze angst terecht is. Dit ligt in lijn met wat uit de SARS-epidemie (2003), veroorzaakt door een ander coronavirus, is geleerd. De EPHA, een samenwerkingsverband van Europese gezondheidsorganisaties, berichtte onlangs dat SARS-patiënten in gebieden met zelfs matige luchtvervuiling al 84% meer kans hadden om te overlijden. En ook nu wijzen de eerste wetenschappelijke onderzoeken uit dat het huidige Covid-19 virus dodelijker is in gebieden met luchtvervuiling.

Grote vervuilingsbron

Houtrook is een grote bron van luchtvervuiling in Nederland. Al voor de coronacrisis heeft de Gezondheidsraad de rijksoverheid geadviseerd om deze vorm van luchtvervuiling aan te pakken, omdat hiermee de grootste gezondheidswinst te behalen is.

Herstellende coronapatiënten

Herstellende coronapatiënten blijken ook veel last te hebben van houtrook. Help ze bij hun herstel. Let daarom een beetje op elkaar en doof het vuur. #daslief