Binnenkort zul je ze zien lopen door Mill: leden van het buurtpreventieteam. Na een succesvol overleg met burgemeester Walraven en de wijkagenten van Mill, gaan zij starten.

Wat is buurtpreventie eigenlijk?

Buurtpreventie is een instrument om Mill leefbaar en veilig te maken én te houden. Het is een vorm van toezicht opgestart door de bewoners van Mill en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid. Een veilige en leefbare buurt, waarin het fijn is om te wonen en waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. Het is geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen. Mill Alert Buurtpreventie heeft geen bevoegdheden om te mogen handhaven zoals een BOA dat mag doen. Wel kunnen zij de politie en/of BOA inschakelen of andere externe partijen.

Waarom buurtpreventie?

Voor het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Maar belangrijk is ook dat buurtpreventie bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel en het levert een belangrijke bijdrage in het sociale aspect. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, extra oren en ogen hebben voor de wijk hebben zo ook meer betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving. Buurtpreventie kan ook worden gebruikt als communicatiemedium voor politie bij bijvoorbeeld vermissingen van personen. Het buurtpreventieteam maakt ook graag een praatje met inwoners. Het buurtpreventieteam heeft een goede samenwerking met instanties als politie en gemeente en daarmee zijn de lijnen kort om problemen te signaleren en sneller aan te kunnen pakken. De politie is, mede door grote personeelstekorten, steeds minder preventief op straat te vinden. Ook sluiten steeds meer bureaus voor een aantal uren en soms zelf permanent de deuren. Een buurtpreventieteam die de politie kan informeren wordt daardoor steeds belangrijker.

In de gemeente Mill & St. Hubert is de afgelopen 3 jaar geen enkele inbraak opgelost. In de gemeente St. Anthonis en Mill en St. Hubert werden in totaal 65 woninginbraken geregistreerd de afgelopen 3 jaar. (Bron: Omroep Brabant)

Wat doe je eigenlijk als deelnemer van een buurtpreventieteam?

Een deelnemer van een buurtpreventieteam is een inwoner van Mill en loopt (of fietst) altijd in duo’s door de wijken van Mill. Dat gebeurd op wisselende tijdstippen. Tijdens het lopen worden verdachte situaties, personen, kentekens of andere zaken gesignaleerd. Afhankelijk van de ernst van de situatie wordt dit doorgegeven aan betreffende instantie of bij directe spoed wordt er direct contact gelegd met de politie of 112. Deelnemers van Mill Alert Buurtpreventie zijn herkenbaar aan de gele reflecterende jas waarop het logo zichtbaar is en zij dragen een legitimatie.

Inmiddels hebben er zich een aantal enthousiaste mensen aangemeld om deel te nemen, maar zij willen graag het team uitbreiden. U kunt daarvoor contact opnemen via de Facebookpagina Mill Alert Buurtpreventie of via telefoonnummer 06-28475958 of 06-51239221.

Mill Alert Buurtpreventie wil heel graag hun dank uitspreken naar:

  • Wijkraad Mill Centrum, welke zich inzet voor het verkrijgen van subsidie
  • Festa Reclamevormers BV Langenboom voor de snelle service en het meedenken
  • Rijschool Roy Mengerink Mill als sponsor
  • Bien Connue Mill als sponsor
  • Branding Concepts Mill, welke belangeloos een prachtig logo heeft ontwikkeld