Mill - Donderdag 9 april jl. was de gemeente Mill en Sint Hubert samen met onze collega’s in het Land van Cuijk, één van de eerste gemeente van Nederland met een digitale raadsvergadering.

Een noodwet van het ministerie van Binnenlandse zaken, heeft dit mogelijk gemaakt. Agendapunt was het vaststellen van het herindelingsontwerp richting onze nieuwe gemeente.

Fractievoorzitter Mark Janssen: ‘De coronacrisis dwingt ook de gemeenteraad om creatief actief te zijn. Dank aan de mensen die deze vergadering mogelijk hebben gemaakt en vooral de mensen uit de zorg en andere beroepen die ons land momenteel draaiend houden. Het zijn bijzondere tijden er wordt veel van mensen gevraagd. Ook als CDA-fractie wensen wij iedereen veel gezondheid en sterkte toe. Let goed op elkaar, blijf zoveel mogelijk thuis en koop lokaal waar het kan.

Op gepaste afstand zullen wij ons ervoor inzetten dat de bestuurlijke processen in onze gemeente niet stil te komen te liggen, zodat mensen met plannen en daarmee ook de economie, niet meer dan noodzakelijk worden geremd’. Hierbij natuurlijk wel, gezondheid boven alles’.

Land van Cuijk in oprichting

Onze regio heeft baat bij de voortvarende ontwikkeling van de gemeente Land van Cuijk. Inwoners hebben zich hier ook massaal voor uitgesproken. De stuurgroep verantwoordelijk voor de stappen, heeft het vertrouwen uitgesproken, dat de geplande processen, ook ten tijde van deze crisis op gepaste manier doorgang kunnen vinden. Wij delen dit vertrouwen, roepen op tot creativiteit en zijn geen voorstander om dit proces op welke manier dan ook te vertragen.

Gemeenteraadslid Petra van Schayik: ‘Gedurende dit proces zullen er ook een aantal bijeenkomsten met inwoners worden georganiseerd, voornamelijk voor de invulling van wat we noemen kernendemocratie. Het samenspel van inwoners met de nieuwe gemeente. Wat ons betreft kunnen deze contacten in eerste instantie digitaal en wij verwachten dat er richting het einde van dit jaar ook weer ruimte komt voor kleinschalige bijeenkomsten. Het samenspel dorpen met de gemeente wordt erg belangrijk voor de nieuwe gemeente, tegelijkertijd zal dit proces op nooit klaar zijn en zichzelf continue blijven ontwikkelen. Juist daarom vinden wij het belangrijk dat inwoners in november 2021 de kans krijgen om haar eigen nieuwe gemeenteraad te kunnen kiezen, zodat deze gemeenteraadsleden vanaf 1 januari voor u aan slag kunnen’.

www.cdamill.nl