Donderdagavond (16 april) gaf de gemeenteraad van Mill en Sint Hubert groen licht voor het beschikbaar stellen van 100.000 euro voor nader onderzoek naar de financiële haalbaarheid van het ambitieuze dorpsplan Langenboom. Hiermee kan de zoektocht naar anderhalf miljoen euro beginnen.

Herindelingsontwerp

Een week eerder op 9 april heeft onze gemeenteraad zich unaniem uitgesproken voor de vorming van één gemeente Land van Cuijk, door het herindelingsontwerp vast te stellen.

Primeur

Vanwege coronamaatregelen kende dit besluit een primeur. Als een van de eerste gemeenten in Nederland werd de spoedwet in digitale besluitvorming in praktijk gebracht. Alle raadsleden brachten thuis hun stem uit.
Dit herindelingsontwerp ligt nu 8 weken ter inzage en zal nadien met eventuele zienswijzen omgezet worden in een herindelingsadvies richting provincie Noord-Brabant en Ministerie.

Door het Coronavirus vreesden VKP en AB’90 flinke vertraging in het proces naar de herindeling. “Kwaliteit gaat voor snelheid” stelden ze en dienden een motie in: “Indien kwaliteit inboet ten koste van de snelheid, dan pas samengaan in januari 2023”. CDA had wel vertrouwen in de goede procesgang en zag niets in die motie.

Dorpsplan Langenboom

De gemeente kan in haar begroting 2,5 mln. vrijmaken indien Stichting Eigen Kweek zelf 1,5 mln. weet te vinden. Totaal 4 mln. ex btw zal het ambitieuze plan minimaal gaan kosten. Het vervolgonderzoek zal nu 6 tot 8 maanden in beslag nemen. Alle politieke partijen waren enthousiast over dit burgerinitiatief: “Het is belangrijk dat we inwoners nadrukkelijk betrekken bij de inrichting van hun woon- en werkomgeving en hen hiertoe uitdagen middels ‘Right to Challenge”

VKP kreeg met een motie AB’90 op haar hand om ervoor te zorgen dat toekomstige plannen in al onze kernen op vergelijkbare ambtelijke ondersteuning en financiering kunnen rekenen. Zowel de wethouder als het CDA vonden de motie sympathiek doch ontraadden die: “Elk dorpsplan is anders en verdient haar eigen ondersteuning bij ‘Right to Challenge’.

CDA bekritiseerde het college en de coalitie, die zouden te weinig geld beschikbaar stellen voor het dorpsplan. Als het aan het CDA lag, zou er substantieel meer geld uitgetrokken worden. Merkwaardig want tijdens de begrotingsbehandeling zag het CDA geen enkele financiële ruimte.

Sporthal de Looierij

De Looierij krijgt de komende jaren voor bijna een miljoen euro een flinke opknapbeurt. Behalve groot onderhoud, valt hier het duurzamer maken van het gebouw onder. Een nieuwe hal nabij Merlet en de sportvelden was te duur. Door dit raadsbesluit is ook de bouw van een nieuwe sporthal in het pand van Fitland van de baan. Dat zou de gemeente een fractie meer kosten, maar meegewogen werd dat de huidige gebruikers hierbij zorgen hadden of hun belangen wel op de eerste plaats zouden komen.

Een teleurgesteld CDA vond dat er geen omgevingsdialoog was gevoerd met alle belanghebbenden en had graag veel meer geld uitgetrokken voor een integraal plan. CDA wilde het raadsvoorstel van de agenda halen. AB’90: “Haast is nu geboden en niet meer lullen maar poetsen.”

Woningbouwprogramma

Het CDA was wederom teleurgesteld in het Millse woningbouwprogramma. “Het te bouwen woningcontingent sluit niet aan bij de behoeften en het bouwtempo ligt te laag”. De CDA-motie om meer sturing door de raad aan het programma te geven werd weggestemd.

Parkeren in het centrum

VKP stelde via een motie de parkeerproblemen in het centrum van Mill aan de orde. Wethouder: “Het is ook een evenementenplein, waarbij parkeervakken niet nadrukkelijk zijn aangegeven”. Parkeren op trottoirs moet worden opgelost en de wethouder gaat in gesprek met diverse belanghebbenden zoals het Platform Gehandicapten. Hij beloofde betere communicatie en wees op een pilot met RVS-doppen.

Zo kwam na een lange vermoeiende digitale vergadering van 28 agendapunten voor de thuiszittende raadsleden om 23.45 uur een einde.

Theo van Eenbergen
AB’90