Foto: Cockie Kremers

Op donderdag 16 april ging het project Buurtpreventie Mill Alert officieel van start.

Roy Mengerink en Roberto Knuwer, initiatiefnemers van dit project, overhandigden als officiële aftrap een ludiek cadeau aan burgemeester Antoine Walraven. Hij ontving een rompertje (in augustus wordt zijn dochtertje geboren) met het logo van Buurtpreventie Mill Alert.

Roy: “De bedoeling van Buurtpreventie Mill Alert is om in duo’s te wandelen en of fietsen door het mooie Mill en zo het veiligheidsgevoel tussen onze inwoners te waarborgen en te verhogen.” “Wij zijn de oren en ogen van bijvoorbeeld de politie en signaleren zaken die we door kunnen spelen aan de officiële instanties,” vult Roberto aan. “Wij hebben geen bevoegdheden maar willen vooral zorgen voor een laagdrempelige manier waarop bewoners zaken door kunnen geven. Niet iedereen stapt even makkelijk naar bijvoorbeeld de gemeente of politie. Men kan het nu ook aan ons doorgeven en wij nemen het dan mee in ons overleg met de officiële instanties.”

“Buurtpreventie is een instrument om Mill leefbaar en veilig te maken en te houden,” zo schrijft burgemeester Walraven op Facebook. “Het is een vorm van toezicht opgestart door de bewoners van Mill en vanuit een gevoel zelf medeverantwoordelijk te zijn voor de veiligheid. Een veilige en leefbare buurt, waarin het fijn is om te wonen en waar bewoners oog hebben voor elkaar en de problemen in hun buurt. Het is geen burgerwacht of een organisatievorm waarbij bewoners zelf het heft in handen nemen. Mill Alert Buurtpreventie heeft geen bevoegdheden om te mogen handhaven zoals een BOA dat mag doen. Wel kunnen zij de politie en/of BOA inschakelen of andere externe partijen.”

Waarom buurtpreventie?

Voor het terugdringen van overlast, vernielingen en andere incidenten zoals woninginbraken of overvallen. Maar belangrijk is ook dat buurtpreventie bijdraagt aan een hoger veiligheidsgevoel en het levert een belangrijke bijdrage in het sociale aspect. Buurtbewoners die samen aan de slag gaan, extra oren en ogen hebben voor de wijk hebben zo ook meer betrokkenheid bij hun eigen leefomgeving. Buurtpreventie kan ook worden gebruikt als communicatiemedium voor politie bij bijvoorbeeld vermissingen van personen. Het buurtpreventieteam maakt ook graag een praatje met inwoners. Het buurtpreventieteam heeft een goede samenwerking met instanties als politie en gemeente en daarmee zijn de lijnen kort om problemen te signaleren en sneller aan te kunnen pakken. De politie is, mede door grote personeelstekorten, steeds minder preventief op straat te vinden. Ook sluiten steeds meer bureaus voor een aantal uren en soms zelf permanent de deuren. Een buurtpreventieteam die de politie kan informeren wordt daardoor steeds belangrijker.

Voordat de eerste ronde door Roy en Roberto werd gelopen, werd de burgemeester verrast met het presentje van Buurtpreventie Mill Alert. “Dit op anderhalve meter afstand zoals dat hoort in deze Coronatijd. We hadden een stok met een handje eraan. Met het presentje wilden wij onze waardering uitspreken naar onze gemeente, burgemeester Antoine Walraven, wethouder Erik van Daal, onze wijkagenten, de veiligheidsspecialiste van de gemeente Mill en Sint Hubert en wijkraad Mill Centrum.” Maar ook spreken zij hun dank uit aan Brandingconcept voor het (gratis) creëren van het logo en Festa voor het meedenken. “We hebben al veel leuke en positieve reacties gekregen op dit initiatief. Daar zijn we ook erg blij mee.”

Inmiddels hebben zich al verschillende enthousiaste inwoners aangemeld om deel te nemen, maar extra hulp is altijd welkom. Spreek Roy of Roberto gerust aan als u hen of een van de andere leden van Buurtpreventie Mill Alert ziet. Of bel 06 - 28 47 59 58 of 06 - 51 23 92 21.