Om de dorpen in Mill, Sint Hubert, Langenboom en Wilbertoord schoon en leefbaar te houden, moet het onkruid dat er groeit op de verharding worden bestreden. Deze werkzaamheden zullen in de week van 4 mei, week 19, door BTL Realisatie, vestiging Venray, uitgevoerd worden.

Wat gaan we doen?

In de week van 4 mei zal er achtereenvolgens in de 4 dorpskernen onkruid op verharding bestreden worden. Dit doen we door het onkruid te borstelen en te vegen. We starten onze werkzaamheden in Mill, zullen dan doorgaan naar Sint Hubert, Wilbertoord en afsluiten in Langenboom. De werkzaamheden zullen naar verwachting medio week 20 afgerond worden.

Wat vragen we van u?

Om onze werkzaamheden goed uit te kunnen voeren, hebben we uw hulp nodig. Als u ziet dat we bij u in de wijk aankomen met onze borstelwagen, willen we u vragen uw auto te verzetten. Op deze manier kunnen we onze werkzaamheden efficiënt uitvoeren, zodat de wegen weer schoon zijn als wij uw straat uit zijn. Natuurlijk voeren we ons werk ook uit volgens de richtlijnen van het RIVM. Mocht u een vraag hebben en ons aanspreken, wilt u dan de 1,5 meter regel hanteren? Zo kunnen ook wij ons werk veilig doen!

Heeft u nog vragen?

De werkzaamheden kunnen we niet ongemerkt uitvoeren. De machines kunt u horen en ze veroorzaken stof door het borstelen. Mocht u dit als overlast ervaren, spreek ons dan aan. Dit kan bij een van onze collega’s of bij projectleider Pieter-Jan Raijmakers. Wij zullen er alles aan doen om de overlast zoveel mogelijk te beperken. En kunnen wij ons werk snel uitvoeren, in het geval auto’s weggehaald worden als wij aankomen, dan duren de werkzaamheden vaak maar 15 minuten.

Laten we er samen voor zorgen dat Mill, Sint Hubert, Wilbertoord en Langenboom weer onkruidvrij worden!