Iedereen moet zijn steentje bijdragen om de coronacrisis te bezweren, maar we moeten ook oog hebben voor ondernemers die het zwaar hebben en die financiële schade lijden.

Bijvoorbeeld onze horecaondernemers. Om deze groep zo veel mogelijk de hand te reiken, uiteraard zonder dat dit de coronabestrijding in gevaar brengt, heb ik besloten om te gedogen dat er alcoholhoudende dranken worden verkocht bij afhaalmaaltijden. Daar verbind ik wel de volgende voorwaarden aan:

  • Het moet gaan om zwak-alcoholische dranken, de verkoop van sterke drank blijft verboden.
  • De betreffende ondernemer moet in het bezit zijn van een drank- en horecavergunning.
  • De verkoop mag uitsluitend geschieden bij het verkopen van een maaltijd dus aanvullend op én als onderdeel van het verstrekken van etenswaren.
  • Aan dit gedoogbesluit komt een einde zodra horecagelegenheden weer (beperkt) open mogen gaan.

Ik hoop dat dit gedoogbesluit enige verlichting brengt bij horecaondernemers.

Antoine Walraven
Burgemeester gemeente Mill en Sint Hubert