Sinds kort is E-Fiber in onze gemeente bezig met een schouw. E-Fiber is het bedrijf wat de aanleg van glasvezel in het Land van Cuijk organiseert en ook eigenaar is van het glasvezelnetwerk.

Naar aanleiding hiervan kwamen er bij De Neije Krant diverse vragen binnen. Deze werden afgelopen zondag (10 mei) in het L.O.M.-radioprogramma MossTime telefonisch voorgelegd aan wethouder Jos van den Boogaart. Binnen zijn portefeuille valt dit glasvezelproject.

“Sinds eind april is men bezig met de schouw. Hierbij kijken ze waar de glasvezelaansluiting in de woning moet komen. Iedereen heeft daarover een brief gekregen. Via die brief kon men ook aangeven wanneer men eventueel moest komen of als men in verband met het Coronavirus liever niet had dat men kwam. Deze schouw zal wel enige tijd kosten, ik weet niet hoe lang, maar eind november is de planning dat alles opgeleverd wordt in de gemeente Mill en Sint Hubert.”

Bij navraag door de redactie gaf SPIE, het bedrijf wat in opdracht van E-Fiber de aanleg van glasvezel realiseert, aan dat rond de bouwvakvakantie begonnen zal worden met de graafwerkzaamheden. Zij kunnen nog geen datum noemen dat providers ook echt aan kunnen sluiten. Een woordvoerder van SPIE schreef: “Het is afhankelijk hoe het traject gaat lopen en of er geen complicaties bij zitten. Er zijn best wel wat werkzaamheden die uitgevoerd behoren te worden tot een provider zijn diensten kan leveren. Vaak zijn we eerder met de huisaansluitingen dan dat de provider daadwerkelijk over kan gaan tot het leveren van de diensten.”

Als de glasvezel is aangelegd, dan kan de provider de aansluiting binnen verzorgen. Een provider is een bedrijf wat het radio- en televisiepakket levert, maar ook telefoon en het internet. Een andere veel gestelde vraag is of men nog over kan stappen naar een andere provider dan dat men in 2016 tijdens de inventarisatie door LVCNet.nl heeft aangegeven. Wethouder van den Boogaart: “Er zijn sinds die tijd twee nieuwe providers bijgekomen. E-Fiber is eigenaar van het glasvezelnetwerk en maakt afspraken met die providers zodat zij hun signaal via het glasvezelnetwerk van E-Fiber bij de mensen thuis kunnen leveren. Inwoners maken afspraken met de providers. Die providers moeten meewerken aan het ontbinden van het contract zolang er geen duidelijke afspraak en datum is dat zij hun product leveren. En die duidelijke datum is er nu nog niet.”

Wethouder van den Boogaart geeft meteen aan dat providers dit natuurlijk niet graag hebben. “Wij hebben E-Fiber gevraagd om aan de providers door te geven dat zij zich aan deze afspraken moeten houden. Dat die providers moeilijk doen snap ik wel, zij gaan ervan uit dat ze een bepaald aantal klanten hebben. Zij hebben destijds ook mee gesponsord aan de reclamecampagne bij het werven van belangstellenden via LVCNet.”

Dat providers mee moeten werken aan het ontbinden van een contract staat volgens de wethouder ook in een brief van de Autoriteit Consument & Markt (acm.nl) van 28 november die zij naar de providers stuurden. ACM ziet erop toe dat bedrijven eerlijk concurreren en beschermt consumentenbelangen. Overigens liet een medewerker van E-Fiber telefonisch aan onze redactie weten dat iedereen één keer kosteloos over kan stappen van provider. Als redactie hebben we de proef op de som genomen. De providers die wij belden wisten niets van kosteloos overstappen en wilden vasthouden aan de in 2016 gemaakte afspraken. “Zij moeten zich houden aan de wet en regelgeving,” aldus van den Boogaart. “Zij moeten eraan meewerken zolang niet duidelijk is wanneer de aansluiting tot stand komt.”

De aansluiting van glasvezel tot in de woning is gratis. Zolang men geen provider neemt om een radio, televisie, internet en telefoonsignaal te leveren, zijn er dus ook geen kosten. Laat men geen glasvezelaansluiting in de woning aanbrengen, dan zijn er wel kosten als men dit later alsnog zou doen.

Donaties

In de wervingscampagne door ambassadeurs van LVCNET was ook een sponsoractie aan lokale clubs en verenigingen opgenomen. Ook over hoe het hiermee staat kregen we vragen binnen. Hierover publiceren we volgende week in De Neije Krant en op inmill.nl een antwoord, we wachten nog op enkele reacties.

Meer weten?

Zie www.e-fiber.nl of beluister uitzending gemist, radioprogramma MossTime van zondag 10 mei, 13.05 uur via www.lokaleomroepmill.nl.