Foto: Cockie Kremers

Om ook de kinderen te attenderen op het houden van de 1,5 meter afstand, heeft de gemeente bij scholen speciale teksten op de stoepen en schoolpleinen aangebracht.

Hiermee hopen zij dat ook kinderen rekening blijven houden met deze richtlijn in de strijd tegen het Coronavirus.