In 2016 werd er door LVCNET volop campagne gevoerd om ja te zeggen tegen glasvezel in het Land van Cuijk. Er waren diverse bijeenkomsten, een flinke reclamecampagne en ook waren er diverse ambassadeurs actief om klanten te werven.

Ook konden clubs en verenigingen hun leden warm maken voor glasvezel en in ruil daarvoor werd een financiële bijdrage per aansluiting toegezegd. Elke inwoner kon bij het kiezen van een provider aangeven welke club men wilde sponsoren. Het ging hierbij om een bedrag van 12,- euro per jaar per abonnee met een maximale looptijd van 5 jaar.

E-Fiber heeft het initiatief om glasvezel aan te leggen in het Land van Cuijk overgenomen van LVCNET. LVCNET zelf beheert op dit moment alleen nog de klantenservice tijdens de aanleg zodat de inwoners een loket hebben voor vragen. Verder zorgen ze ervoor dat de clubkasactie uitbetaald wordt. De actie geldt niet meer voor nieuwe klanten die alsnog glasvezel willen. In het najaar wordt gekeken of zij die een club aangegeven hebben ook daadwerkelijk klant zijn geworden en daarna worden de bedragen uitbetaald. Dit zal tijdens een speciale bijeenkomst, zodra Corona het toe zal laten gaan gebeuren.

De actie van lid worden van het glasvezelnetwerk en tevens een club sponsoren, was een initiatief van LVCNET. Maar E-Fiber zal deze actie wel overnemen, al is het niet voor een periode van 5 jaar, maar van 3 jaar. “E-fiber hoefde de actie niet over te nemen maar dat hebben ze toch gedaan op basis van nieuwe voorwaarden die LVCNET uit onderhandeld heeft,” aldus een woordvoerder van LVCNET. “3 jaar, 12 euro per jaar zolang de betreffende persoon klant is op glasvezel.”

Meer weten? Zie www.lvcnet.nl.