Er komt meer ondersteuning voor mensen die intensief voor hun zieke partner, kind of andere naaste zorgen; de zogenaamde mantelzorgers.

De vijf gemeenten in het Land van Cuijk hebben hiervoor nieuw beleid gemaakt, samen met o.a. mantelzorgers, mensen die mantelzorg ontvangen en zorgorganisaties. Alle gemeenteraden van de gemeenten in het Land van Cuijk hebben de ‘Nota Mantelzorg Land van Cuijk Gemeenten Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis 2020-2023’ onlangs vastgesteld.

Helpen helpen

Er wordt een steeds groter beroep gedaan op de eigen kracht en zelfredzaamheid van mensen en hun sociale netwerk. Reden hiervoor zijn veranderingen in de zorgsector, de toenemende vergrijzing en de wens om mensen langer zelfstandig thuis te laten wonen. De rol van informele zorgverleners, zoals mantelzorgers en (zorg)vrijwilligers, wordt hierdoor steeds belangrijker, complexer en intensiever. Het doel van het nieuwe mantelzorgbeleid van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk is om (jonge) mantelzorgers en hun zorgvragers beter te kunnen ondersteunen. Ook is het de bedoeling dat professionele (zorg)organisaties de mantelzorgers in het Land van Cuijk beter gaan herkennen en waar nodig gaan ondersteunen.

Zes thema’s

De nota is tot stand gekomen in samenwerking met mantelzorgers en met organisaties gericht op zorgontvangers, vrijwilligers en respijtzorg. De uitvoering van de actiepunten wordt een samenspel van gemeenten, betrokken professionele en informele organisaties en is gebaseerd op zes thema’s:

  • Mantelzorg & werk;
  • Mantelzorg & wonen;
  • Respijtzorg (voorzieningen die tijdelijk de mantelzorg overnemen);
  • Jonge mantelzorgers;
  • Informele zorg;
  • Herkennen & erkennen.

Deze thema’s zijn tevens de basis voor het landelijke kennisuitwisselingsproject ‘In voor Mantelzorg Thuis’, waarvoor de beleidsnota Land van Cuijk is geselecteerd. Via dit project worden de gemeenten gedurende twee jaar begeleid en ondersteund bij de uitvoering van de actiepunten uit de mantelzorgnota.

Actiepunten

Voorbeelden van actiepunten uit het nieuwe mantelzorgbeleid zijn de realisatie van een Vrijwilligersacademie en een Bureau voor mantelzorgers en vrijwilligers in het Land van Cuijk. Beide initiatieven ondersteunen de mantelzorger, de informele zorgverlener of de zorgprofessional. Dit gebeurt door kennisuitwisseling of door ontlasting van de mantelzorger, zodat hij of zij uiteindelijk de zorgtaak beter kan vervullen of beter kan volhouden.