De vijf gemeenten in het Land van Cuijk verstrekken jaarlijks een waardering aan mantelzorgers. Deze bestaat uit een geldbedrag van €100,- en wordt één keer per jaar uitgereikt.

Met deze attentie willen de vijf gemeenten laten blijken dat zij de inzet van de mantelzorgers enorm waarderen. Ben jij mantelzorger? Vraag de mantelzorgwaardering dan aan via www.mantelzorglvc.nl/mantelzorgwaardering-2020. Aanvragen kan van 1 juni tot 15 december 2020.

Wanneer kom je in aanmerking voor de mantelzorgwaardering?

Om de waardering te ontvangen, gelden deze criteria:

  • Je bent 18 jaar of ouder.
  • Het gaat om bovengebruikelijke, langdurige zorg: langer dan 3 maanden en minimaal 8 uur per week (gemiddeld).
  • Per zorgvrager kan er maar 1 mantelzorger een waardering ontvangen.
  • De zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, woont in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk (Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert of Sint Anthonis).
  • Als mantelzorger kun je maximaal 2 waarderingen ontvangen.
  • Je vraagt de mantelzorgwaardering zelf aan. Je ontvangt hiervoor geen persoonlijk bericht.

Ook mantelzorgwaardering voor jonge mantelzorgers

Ook jonge mantelzorgers van 8 tot en met 23 jaar die thuis opgroeien met een ziek, gehandicapt of verslaafd familielid kunnen een waardering aanvragen t.w.v. € 30,-. Hiervoor gelden bovenstaande criteria niet. Het is mogelijk om binnen één gezin meerdere mantelzorgwaarderingen te ontvangen als het kinderen betreft tussen 8 en 23 jaar. Wel geldt dat de zorgvrager aan wie mantelzorg wordt verleend, in een van de vijf gemeenten in het Land van Cuijk moet wonen. Jonge mantelzorgers tussen 18 en 23 jaar die de waardering voor jonge mantelzorgers hebben aangevraagd, kunnen geen aanspraak meer maken op de volwassen mantelzorgwaardering en vice versa.

Kijk voor meer informatie over ondersteuning aan mantelzorgers op www.mantelzorglvc.nl.

Wat is mantelzorg?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Dit kan een partner, ouder of kind zijn, maar ook een ander familielid, vriend of kennis.

Het zorgen voor een naaste komt soms onverwacht en kan een grote belasting zijn, zowel emotioneel als in tijd. Een mantelzorger is zeer waardevol voor de persoon waar hij of zij voor zorgt. Én waardevol voor onze samenleving. Want het is belangrijk om elkaar te steunen en voor elkaar te zorgen. De gemeente is er om de mantelzorgers te ondersteunen. Maar ook om hen de waardering te geven die zij verdienen.