De “Jo van Kessel AED” werd in een door Stichting Kies voor Leven geschonken AED-kast geplaatst.

Door Toon Hermsen - Op 23 februari 2008 overleed onze toenmalige penningmeester dhr. Jo van Kessel. De naaste familie van Jo besloot destijds om bij de uitvaart in plaats van bloemen een donatie te vragen voor onze ideële goede doelen organisatie; de nationaal werkende Stichting Kies voor Leven.

Dit leverde een dermate hoog bedrag aan giften op dat, in samenspraak met de nabestaanden, door ons werd besloten om als blijvend aandenken aan Jo een ‘Jo van Kessel AED’ in een (toen nog onverwarmde) AED-kast aan de woning van Erik van Kessel aan de Karstraat 14a te plaatsen. Op deze manier hadden wij immers tevens weer een belangrijk deel van de gemeente Mill en Sint Hubert Hartveilig gemaakt.

Erik en Inge van Kessel hebben enige tijd geleden de woning aan de Karstraat 14a verlaten, waardoor deze AED-locatie verloren ging. Zij hebben nu de woning betrokken aan de Beerseweg 1 in Mill, gelegen op de hoek van de Beerseweg en de Karstraat. Pal tegenover het Aldendrielpark met zijn vele mooie activiteiten.

Om van het Aldendrielpark én de naaste buurt van de Beerseweg 1 een Hartveilige 6-minutenzone te maken, hebben zij de ’Jo van Kessel AED’ weer belangeloos beschikbaar gesteld en geplaatst in een door ons geschonken nieuwe geavanceerde AED-kast op een goed zichtbare plek naast hun woning. Alle bij www.HartslagNU.nl geregistreerde burgerhulpverleners kunnen dan vrijelijk gebruik maken van deze 24/7 openbaar toegankelijke AED.

Als burgerhulpverlener vergroot je de overlevingskans van mensen met een hartstilstand. Jij start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening er is. Hierdoor kun je helpen levens te redden!

De eerste zes minuten

Bij een hartstilstand is het van levensbelang dat reanimatie en defibrillatie binnen 6 minuten plaatsvinden. Als je binnen deze minuten reanimeert en een AED gebruikt, is de overlevingskans en leven met minimale schade het grootst. Een ambulance kan er niet altijd binnen 6 minuten zijn. Als burgerhulpverlener kun jij dat wel! Je start met reanimeren totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Hoe werkt het oproepsysteem?

Als via 112 een melding van een hartstilstand binnenkomt, roept HartslagNu automatisch burgerhulpverleners in de buurt van het slachtoffer op. Zij krijgen een oproep op hun telefoon met de vraag om direct naar het slachtoffer te gaan om te reanimeren of eerst een AED op te halen. Zij reanimeren net zo lang totdat de professionele hulpverlening het overneemt.

Stichting Kies voor Leven stelt zich al sinds 2003 ten doel om op nationaal niveau mensen te motiveren om in hun eigen regio hartveilige 6-minutenzones te creëren. Zij doen dat volkomen belangeloos. Zo is in elke buurt in Nederland snelle hulp bij een hartstilstand te organiseren. Meer weten? www.kiesvoorleven.nl