Foto: Cockie Kremers

Net als veel organisaties beleeft ook de ZorgSchakel in Sint Hubert een bijzondere tijd. “Dat kun je wel zeggen,” vertelt Ed Derks, voorzitter van de ZorgSchakel.

“Begin maart ging alles door het Coronavirus op slot en zaten we thuis. We dachten toen als ZorgSchakel: we kunnen wachten tot alles weer opengaat of we kunnen zelf initiatieven nemen om te zorgen dat het toch een beetje gezellig blijft in het dorp.” Zij kozen voor dat laatste. Zo organiseerden ze zelf diverse activiteiten die konden met in achtneming van de RIVM-maatregelen. Van bloemen bezorgen tot paasontbijtjes en van muziek op straat tot muziek in de kerktoren.

Dit jaar bestaat de ZorgSchakel alweer vijf jaar. “We zijn opgericht om mensen met een zorgvraag in Sint Hubert te ondersteunen. Er waren verschillende veranderingen in de zorg en wij organiseren dus aanvullende zaken voor ouderen, chronisch zieken en mensen met een beperking. Wij hopen dat mensen daardoor zo lang mogelijk zelfstandig in Sint Hubert kunnen blijven wonen en ons dorpje niet hoeven te verlaten.”

Normaal gesproken vinden de activiteiten van de ZorgSchakel plaats in de Jachthoorn. “We hebben daar een ontmoetingscentrum op maandag- en vrijdagochtend. Daar komen zo’n dertig mensen per keer om gezellig koffie te drinken, een praatje te maken of een kaartje te leggen. Het is aan de mensen zelf wat ze dan willen doen. Elke eerste vrijdag van de maand hebben we ook het eetpunt, daar kan men dan gezamenlijk eten. Maar ook organiseren we eens per maand een activiteitenmiddag en dat varieert van een liederentafel tot vogelvoerkransen maken en van muziek maken tot kienen.”

Door het Coronavirus kunnen deze activiteiten op dit moment niet doorgaan, ook de uitleen van de duofiets en computerhulp ligt hierdoor nu stil. “De boekenkast die anders in de Jachthoorn staat hebben we nu verhuisd naar de kerk, zodat mensen er toch boeken en puzzels kunnen halen.”

Ed hoopt dat ze weer snel hun activiteiten op kunnen starten. “We zijn aan het bekijken of er in juli wellicht alweer voorzichtig wat mogelijk is. We hebben ruim 265 leden, het voorziet echt in een behoefte. Onze activiteiten worden goed bezocht en erg gewaardeerd. Er komen erg veel vragen over wanneer de ZorgSchakel weer open gaat, zodra we daar meer over weten laten we dat uiteraard direct weten.”

Meer weten? Bel de ZorgSchakel via 06 827 833 78.