In een week waarin speciale arrestatie-eenheden twee mannen uit de regio Uden/Veghel aanhielden op verdenking van betrokkenheid bij een drugslaboratorium (in hun woningen en bedrijfspanden werden tienduizenden euro’s in contanten, meerdere grote zakken met gedroogde henneptoppen, luxe auto’s, motoren, een quad, dure horloges en een professionele hennepkwekerij aangetroffen) zijn in alle acht gemeenten die deel uitmaken van het zogeheten Basisteam Maas & Leijgraaf (Boekel, Cuijk, Grave, Landerd, Mill en St. Hubert, Sint Anthonis, Boxmeer en Uden) integrale controles gehouden tegen ondermijnende criminaliteit. Tijdens de controle in de gemeente Mill en Sint Hubert werden nagenoeg geen overtredingen geconstateerd bij de zes adressen die werden bezocht.

Ondermijnende criminaliteit

Kenmerkend voor ondermijning is de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld. Criminelen spannen 'gewone' mensen voor hun karretje om geld en macht te verwerven. En ze misbruiken sociale en maatschappelijke structuren voor hun criminele activiteiten. Hun helpers werken bewust of onbewust mee. Buren kijken weg of knijpen een oogje dicht. Ondermijnende criminaliteit is een maatschappelijk probleem dat vaak dichterbij is dan je denkt. Het raakt ons allemaal.

Samen sterk tegen ondermijning

Binnen de regio van het basisteam Maas & Leijgraaf worden regelmatig controles tegen ondermijnende criminaliteit uitgevoerd. De aanpak van ondermijning is niet alleen een taak van de gemeente. De kracht van een integrale aanpak is dat partners vanuit hun eigen rol en bevoegdheid hun kennis en expertise inzetten om georganiseerde criminaliteit aan te pakken. We werken daarom samen met de politie, de Belastingdienst en het Openbaar Ministerie. Met de controles laten alle deelnemende partners zien dat zij bij de bestrijding van ondermijnende criminaliteit optreden als één overheid. Ook de gemeente Mill en Sint Hubert wil dat inwoners, ondernemers en bezoekers veilig zijn en zich veilig voelen. Dit willen we graag zo houden en waar mogelijk verder verbeteren.

Doelen controle

De controle van afgelopen week was een gezamenlijke actie van gemeente Mill en Sint Hubert en de politie. De belangrijkste doelen van de actie waren het op orde brengen van de Basisregistratie Personen (BRP), het beoordelen of de juiste vergunningen voorhanden zijn of voldaan wordt aan het geldende bestemmingplan, het controleren op vermoedens van fraude of ondermijnende criminaliteit en het versterken van de informatiepositie van de deelnemende partners.

Nagenoeg geen overtredingen

Tijdens de controle hebben medewerkers van gemeente en politie gezamenlijk meerdere adressen bezocht, waar na een eerdere actie nog wat extra controle nodig bleek. Daarnaast werd onder andere op brandveiligheid, constructie en milieuaspecten gecontroleerd. Dit alles om de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Mill en Sint Hubert te vergroten en mogelijke illegale activiteiten terug te dringen. De controle is rustig verlopen. De controleurs kregen alle medewerking om hun werk te kunnen doen en er zijn nagenoeg geen overtredingen geconstateerd. Een aantal geconstateerde overtredingen in het kader van het bestemmingsplan kan waarschijnlijk worden gelegaliseerd. Hiervoor zijn nog wat administratieve stappen nodig, die na afloop van de controle wordt uitgevoerd.

Uw melding helpt!

In het werkgebied Maas & Leijgraaf werken gemeenten samen met andere overheden om de veiligheid en leefbaarheid te bewaken. Het is een taak van de samenwerkende overheid om een erop toe te zien dat wet- en regelgeving wordt nageleefd en iedereen eerlijke kansen krijgt. Controles kunnen daarom altijd en overal plaatsvinden, ook wanneer er geen directe signalen zijn van criminele activiteiten. Naast de rol van de overheid is ook uw rol als inwoner of ondernemer ontzettend belangrijk! U bent immers de ogen en oren van de wijk en buurt. Met uw oplettende blik kunnen we de georganiseerde misdaad nóg beter aanpakken. Het aantal meldingen is de afgelopen periode enorm toegenomen. Uw melding helpt enorm en draagt bij aan een veilige leefomgeving.

Heeft u vermoedens van ondermijnende criminaliteit? Meld verdachte situaties altijd! Dit kan bijvoorbeeld bij uw wijkagent, maar ook via www.gemeente-mill.nl/meldcriminaliteit, www.meldmisdaadanoniem.nl of telefonisch via 0800 7000 (Meld Misdaad Anoniem).