Met de opening van een instructieplek buiten, is deze week een wens van de Basisschool De Schare in Sint Hubert in vervulling gegaan.

Door de fantastische medewerking van enkele sponsoren en met hulp van ouders is het gelukt om een mooie plek op het schoolplein te realiseren, waar de leerlingen in de buitenlucht kunnen ontspannen, samen werken en zelfs les kunnen krijgen.

Een jaar geleden is vanuit de oudervereniging van basisschool De Schare een commissie schoolplein-verbetering opgestart, met als doel om de kwaliteit van het schoolplein te verbeteren. Meer speel, sport en leerplezier waren hierbij de uitgangspunten.

Het project schoolplein-verbetering in Sint Hubert is onderdeel van het Kern met Pit programma, een initiatief van KNHM foundation. Geselecteerde projecten krijgen het predicaat Kern met Pit en ontvangen een aanvullende subsidie als dit initiatief binnen een jaar wordt afgerond.

Veel zaken zijn inmiddels gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld een groenstrook met een klimboom en een pannaveld van kunstgras. Nu is er dus ook een buiteninstructieplek. Een fijne plek om met z’n allen samen te zitten en bij goed weer zelfs buiten les te krijgen met de hele groep. Op het rustig gelegen deel van het schoolplein aan de achterzijde van de school, met uitzicht over de landerijen, bleek dit uitstekend te passen.

Bijzondere dank gaat uit naar de firma Thijssen-Den Brok uit Mill, gespecialiseerd in betonnen straatmeubilair, voor de levering van de betonnen zitelementen. En de firma Haegens uit Elsendorp, voor het transporteren en plaatsen van de betonnen elementen.

Tijdens de juffen- en meesterdag 2020 op dinsdag 7 juli, is deze multi-functionele plek op het schoolplein officieel in gebruik genomen door de leerlingen van basisschool De Schare.

Op initiatief van Jantje Beton en IVN Natuureducatie is tegenwoordig zelfs een heuse Nationale Buitenlesdag, om scholen te stimuleren buitenlessen te organiseren. Dit jaar is de Nationale Buitenlesdag op 22 september. Daar zal basisschool De Schare nu zeker aan deelnemen.

www.schare.nl
www.buitenlesdag.nl
www.kernmetpit.nl