Sjoerd Wannet is tijdens de raadsvergadering van 9 juli officieel benoemd als de nieuwe griffier van de gemeenteraad van de gemeente Mill en Sint Hubert. Hij gaat deze functie op interim-basis vervullen tot de bestuurlijke fusie van de gemeente Mill en Sint Hubert op 1 januari 2022.

De vacature voor interim griffier kwam vacant in verband met het vertrek van de huidige griffier Juul Cornips naar de gemeente Renkum. Om deze vacature in te vullen heeft de werkgeverscommissie, in samenwerking met de voorzitter van de gemeenteraad burgemeester Antoine Walraven, diverse gesprekken gevoerd met kandidaten. Deze selectieprocedure heeft geleid tot de benoeming van Sjoerd Wannet.

Sjoerd Wannet werkt momenteel als raadsadviseur bij bureau Necker van Naem. Hij heeft ervaring als interim raadsadviseur bij bijvoorbeeld de gemeente Groningen, gemeente Hilversum en gemeente Vijfheerenlanden. Daarnaast is hij zelf ook politiek actief als commissielid bij de gemeente Lingewaarde en als burgerlid van de provincie Gelderland. Daarnaast is hij raadslid geweest.