Elk jaar stellen we in juli de kadernota vast voor de komende jaren. In deze kadernota geven we als gemeenteraad de kaders aan voor de begroting, welke in november vastgesteld gaat worden. Het is dan gebruikelijk dat je als partij aangeeft waar je extra aandacht aan wilt besteden.

Dienstverlening

De VKP vindt het belangrijk dat onze gemeente een goede dienstverlening heeft. Wij pleiten voor het behouden van een fysiek loket in Mill bij de start van de gemeente Land van Cuijk op 1-1-2022. Inwoners moeten voor zaken als een paspoort of rijbewijs terecht kunnen in de nabijheid van hun woonomgeving. Wat de VKP betreft valt ook een goede communicatie onder dienstverlening. Door de coronacrisis is communicatie nog belangrijker dan voorheen. Soms gaat het goed maar soms kan het ook beter.

Leefbaarheidsbudget

Ook in 2019 zijn er weer mooie bedragen uitgekeerd uit het leefbaarheidsbudget om goede initiatieven te steunen. Om nieuwe plannen te kunnen blijven ondersteunen, hebben we samen met AB’90 een voorstel ingediend om het budget aan te vullen tot € 140.000,-.

N-264

Belangrijk aandachtspunt voor de leefbaarheid in Sint Hubert zijn de ontwikkelingen betreffende de N-264. Al jaren vraagt de VKP, ook bij de Provincie, aandacht voor de problematiek rondom deze provinciale weg. De gemeenteraad heeft besloten een verzoek te doen aan de Provincie om op korte termijn tekst en uitleg te komen geven over de uitgangspunten, het proces, de participatie van belanghebbenden en aanwonenden betreffende de (her)inrichting van de N-264.
We willen duidelijkheid over de keuzes die door de Provincie worden gemaakt. Dit vooral omdat deze niet altijd verklaarbaar zijn.

Wethouder Lindersstraat Wilbertoord

In Wilbertoord staat in 2023 de reconstructie en herinrichting van de Wethouder Lindersstraat op het programma. Vorig jaar hebben we er op aangedrongen dat met de voorbereidingen al in 2021 wordt begonnen. De wethouder heeft toegezegd dat dit inderdaad zo in de planning komt te staan.

Woningbouw

Het is goed om te zien dat er in alle 4 de kernen volop wordt gebouwd. Er zijn diverse plannen in ontwikkeling zoals de voormalige Concertzaal, locatie Mariënweerd en 't Kavelt in Mill, maar ook de herontwikkeling van locatie d’n Bens in Langenboom. De VKP vindt dat er te weinig bouwmogelijkheden in Sint Hubert zijn. Als gehele raad hebben we de oproep gedaan om hier vaart achter te zetten. Mocht dit door personele beperkingen niet lukken dan dient men capaciteit in te huren.

Land van Cuijk

De VKP is zeer betrokken en actief bij de totstandkoming van de gemeente Land van Cuijk. De belangrijkste vraag hierbij is: hoe blijf je de inwoners van 29 kernen betrekken bij een gemeente van 80.000 inwoners. Het antwoord op deze vraag is er nog niet. Hiervoor zullen in de aanloop naar 1 januari 2022 de dorpen bezocht worden om samen te praten over de toekomst van het betreffende dorp met haar inwoners. Iedereen mag meepraten. Daarbij zullen er ook gesprekken gevoerd gaan worden met de diverse dorps- en wijkraden.

Samen bouwen we zo aan de gemeente Land van Cuijk

www.vierkernenpartij.nl