Tijdens de raadsvergadering van 9 juli sprak de Millse gemeenteraad over de lopende projecten en de plannen voor het komende jaar. Wederom werd duidelijk dat er, vooral in Sint Hubert, snel meer bouwgrond beschikbaar moet komen en dat het gemeentebestuur hier meer op moet gaan inzetten.

Gemeenteraadslid Hans Vermeulen: ‘Mede door het gebrek aan ambtelijke capaciteit en focus vanuit het gemeentebestuur, duurt het te lang voordat potentiële bouwlocaties in Sint Hubert tot concrete bestemmingsplannen worden omgezet. In Grootven III zijn slechts enkele kavels beschikbaar. De plannen voor het terrein hoek Grootvenseweg / Pastoor Jacobsstraat, achter het bedrijventerreintje, zijn nog steeds niet concreet. Daarnaast zijn er geen andere mogelijke locaties aangewezen. Het is belangrijk dat het gemeentebestuur direct na de zomervakantie aan de slag gaat om de Sint Hubertse woningmarkt weer vlot te trekken’.

Collega raadslid Moniek van den Elzen vult aan: ‘Het gemeentebestuur moet alles uit de kast halen om te zorgen voor woningbouw in Sint Hubert. Juist voor het behoud van de school, een actief verenigingsleven en het binden van de jeugd, is het belangrijk dat er voldoende betaalbare woningen beschikbaar zijn en blijven. Wat het CDA betreft huurt de gemeente het komend jaar extra specialisten in, zodat bestemmingsplannen kunnen worden uitgewerkt. Het is goed om te zien dat ook de andere politieke partijen VKP en AB’90 woningbouw als speerpunt hebben. Dus we verwachten dat we hierin samen kunnen optrekken’.

www.cdamill.nl