Rijkswaterstaat, eigenaar van de John S. Thompsonbrug in Grave heeft aan de hand van diverse inspecties en onderzoeken nieuwe inzichten verkregen in de staat van de brug. Die hebben geleid tot onderstaande maatregel.

Gewichtsbeperking

Op de John S. Thompsonbrug in Grave, waar de N324 overheen gaat, geldt sinds woensdag 29 juli 2020 een gewichtsbeperking voor vrachtverkeer, OV-bussen en landbouwverkeer boven de 10 ton.

Staat van de Thompsonbrug

De brug dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw en heeft te lijden onder het toegenomen zwaardere (vracht)verkeer. Uit recente inspecties en onderzoek blijkt dat de huidige belasting niet langer meer toelaatbaar is voor de brugconstructie. Met deze maatregel wordt, in overleg met de provincies Gelderland en Noord-Brabant, de brug minder belast en blijft de brug veilig beschikbaar voor personenauto’s en verkeer onder de 10 ton. Brandweer en ambulances kunnen in geval van nood gebruik blijven maken van de brug. Zij krijgen hiervoor een ontheffing.

Aanpak brug

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor het uitvoeren van herstelwerkzaamheden aan de brug. Rijkswaterstaat was al gestart met levensduur verlengend onderhoud van de brug. De komende twee jaar wordt naast het vervangen van de verflaag, het wegdek (slijtlaag) van de brug vervangen en een aantal kleine onderdelen. De herstelwerkzaamheden kunnen waarschijnlijk gecombineerd worden met het reeds geplande onderhoud dat (vooralsnog) in augustus zal starten. De totale tijdsduur noodzakelijk voor het herstel van de constructieve veiligheid van de brug wordt geschat op 6 tot 9 maanden. Zodra de planning en de hinder voor de herstelwerkzaamheden bekend zijn, communiceert Rijkswaterstaat dit naar de omgeving en weggebruikers.

Omleiding

Deze maatregel gaat hinder opleveren voor met name het openbaar vervoer, landbouwverkeer en vrachtverkeer. Verkeer zwaarder dan 10 ton vanuit het noorden wordt omgeleid naar de A50 Maasbrug, via de N845 (Drutenseweg), de A326 en vervolgens via knooppunt Bankhoef naar de A50 richting Eindhoven. Daarna afslag Ravenstein via de N277 (Dorpenweg) weer richting Grave. Dit is ongeveer 15 km omrijden, met een extra reistijd van een kwartier tot twintig minuten. Landbouwverkeer wordt ook omgeleid via de A50 Maasbrug bij Ravenstein. Personenauto’s en verkeer onder de 10 ton ondervinden geen hinder.

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.rijkswaterstaat.nl/bruggrave of neem contact op met de publiekslijn van Rijkswaterstaat via 0800-8002.