Afgelopen voorjaar moest de Goede Doelen Week Mill worden gecanceld door de coronapandemie.

Nu de regels steeds meer versoepeld zijn biedt dit voor de organisatie mogelijkheden om de collecte in september a.s. Coronaproof te organiseren met inachtneming van de geldende RIVM-richtlijnen.
Er is inmiddels terugkoppeling geweest met de collectanten om te peilen of er voldoende “manschappen” beschikbaar waren om deze herstart mogelijk te maken.
De positieve uitkomst hiervan was voor de stichting Goede Doelen Week Mill reden om definitief te besluiten om de collecte te houden in week 38, dit is van 14 sept. tot 18 sept.
Wilbertoord zal ook in week 38 gaan collecteren.
Langenboom is nog aan het inventariseren of er voldoende collectanten zijn.
Sint Hubert slaat dit jaar over.
Mill zoekt echter nog wel collectanten voor week 38. Wij zouden het erg op prijs stellen als u zich aanmeldt als collectant. U hoeft maar enkele uurtjes vrij te maken om samen met een andere collectant langs de deuren te gaan. Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met Geertje Braks, secretaris van de Goede Doelen Week Mill, tel 06-54234777.
Natuurlijk zullen er zaken anders geregeld moeten worden als voorgaande jaren. Met name tijdens het collecteren en bij het inleveren van de emmers zullen we de RIVM-richtlijnen moeten volgen om de 1,5 meter aan te houden. Hierover zijn we volop in beraad om dit zo soepel mogelijk te laten plaatsvinden.
Vol hernieuwde energie gaat Mill van start om er alsnog een succes van te maken.
Het bestuur dankt vooral alle vrijwilligers die ook nu weer de schouders er onder zetten, ondanks vakanties en uitgestelde activiteiten die door de coronaperikelen werden doorkruist.
In de komende edities van De Neije Krant wordt u nog nader geïnformeerd hoe het een en ander plaats gaat vinden.

Het kernteam Goede Doelen Week Mill