Van 17 tot en met 26 augustus wordt op verschillende wegen in het buitengebied van de gemeenten Cuijk, Grave en Mill en Sint Hubert een nieuwe slijtlaag aangebracht. Dit gebeurt om de wegen veilig te houden.

Omdat de slijtlagen alleen bij droog weer kunnen worden aangebracht, zijn de data en tijdstippen van deze werkzaamheden helaas niet exact aan te geven. Tijdens het aanbrengen van een slijtlaag is de betreffende weg afgesloten. Nadat de nieuwe slijtlaag is gedroogd (dit duurt ongeveer een halve dag), wordt de weg weer vrij gegeven. De drie gemeenten vragen hun inwoners rekening te houden met enige overlast, die helaas niet te vermijden is.

Een overzicht van de wegen en de geplande data waarop de slijtlaa wordt aangebracht, kunt u vinden op de gemeentelijke websites: www.cuijk.nl/slijtlaag, www.grave.nl/slijtlaag en www.gemeente-mill.nl/slijtlaag.