Er is de laatste tijd veel te doen over de boeren en hun bedrijven vooral in een dichtbevolkte dierenregio als Mill, Sint Hubert en omliggende gemeenten.

Tot mijn grote verbazing zag ik dat er inmiddels begonnen is met de bouw van een Giga varkensstal waarin ca. 10.000 varkens en 1000 biggen zullen worden gefokt.

Wat verderop gelegen aan de Middenpeelweg ligt het landgoed Princepeel met een, zoals de spandoeken aangeven, een productiebedrijf voor biogas. Regelmatig wordt de lucht vergeven van een misselijkmakende stank als je voorbij de biomassacentrale rijdt.

Wat het gevolg van dit soort bedrijven is op de samenleving is eigenlijk ondergeschikt gemaakt, immers de bedrijven moeten draaien en de boeren moeten wel een boterham kunnen verdienen.

Dat er omwonenden zijn die last hebben van astma of copd is voor deze bedrijven geen issue. Als zij maar door kunnen gaan met hun activiteiten. Uit eigen ervaring weet ik wat het is om hiervan hinder te ondervinden en aangewezen te zijn op medicatie.

Helaas is deze situatie niet nieuw. In de jaren 60 waren het de boeren, die samen met de veevoederbedrijven hormonen toevoegden aan de dierenvoeding, de dieren groeiden dan sneller en brachten dan een hoger rendement. Uiteindelijk is dit verboden maar de boeren waren niet voor een gat te vangen en zochten vervolgens naar andere mogelijkheden en voedingssupplementen. Jaren is men bezig geweest met het toevoegen van antibiotica aan de dierenvoeding. Immers dan bleven de dieren gezond en was er minder risico op uitval. Dat dit enorme gevolgen had voor de volksgezondheid daar ging men gemakshalve maar aan voorbij.

Tijdens een TV documentaire werd getoond dat een boer meer antibiotica in huis had dan het Radboud UMC. Ook hier heeft de overheid na lang aandringen ingegrepen en is preventief gebruik van antibiotica verboden.

Een recent gevolg van onzorgvuldig boerenbeleid is wel de Q koorts. Mensen die in de buurt woonden of in de buurt geweest waren van grootschalige geitenboerderijen, konden besmet worden met deze voor sommigen dodelijke ziekte.

Ontkenning van minister Gerda Verburg en haar collega Kamps deden de zaak geen goed en zorgden voor enorme vertragingen. Terwijl lokale huisartsen aan de bel trokken bij het ministerie, overleden er mensen aan deze ziekte en kampen velen tot op heden nog met de naweeën hiervan. De boeren die het betrof zijn nooit aansprakelijk gesteld en de overheid betaalde een fooi als compensatie aan de gedupeerden.
Op dit moment is de discussie gaande over nertsenfokkerijen die in groten getalen aanwezig zijn in deze regio en grotendeels inmiddels besmet zijn met corona en daarom geruimd moeten worden. Weer is het de overheid die actie, zoals preventieve ruiming, in de weg staat, terwijl bedrijf na bedrijf besmet wordt. Vervolgens komt de vraag dan op of deze bedrijven opnieuw mogen doorgaan tot 2024, omdat de wet dit toestaat. Waar zijn wij mee bezig?

Stoppen deze risicofactor!

Wat te denken van de discussie over Round Up waarbij de boeren organisatie LTO stellig beweert dat de schadelijkheid niet bewezen is, dankzij de sterke landbouw lobby in Brussel, onderbouwd met “wetenschappelijke rapporten”, geschreven in opdracht van Bayer Monsanto.

Terwijl deze onderneming het ene na het andere proces in Amerika verliest en miljarden aan schadeclaims tegemoet kan zien.

De rode draad in de hele discussie is het voortbestaan van de boeren bedrijven en continuïteit garanderen voor de betreffende ondernemers, er zijn er gelukkig velen die inmiddels een constructieve route zijn ingeslagen en hun bedrijven hebben aangepast aan de vraag van de consument. Maar de schreeuwers en de agressievelingen van Farmers Defence force zou ik het volgende willen meegeven.

Waarom geen afspraken maken over minimum prijzen voor bepaalde agrarische producten zoals dat in de jaren 60 gebruikelijk was voor diverse levensmiddelen.

Waarom supermarkt ketens als AH, Jumbo, Aldi en Superunie niet dwingen tot het aanpassen van hun prijzen, zodat er een goede boterham te verdienen is voor beiden. Deze inmiddels monopolie positie bezittende supermarktketens dwingen tot een meer maatschappelijk en ethisch verantwoorde inkoop/verkoop politiek.

Besteed aandacht aan de slachterijen sommige zelfs in handen van de boeren, die op dit moment misbruik maken van buitenlandse werknemers en werkdruk, huisvesting en corona aan hun laars lappen. De directie van Vion die geen eigen verantwoordelijkheid neemt en glashard zaken ontkent. Hoezo maatschappelijk verantwoord ondernemen?

Zorg dat het imago van deze organisaties verbetert.

Gebruik de kracht van de van de boeren inkoop/verkoop organisaties en zorg dat er een gezonde balans ontstaat tussen producent en consument.

Mogelijk kunnen wij dan op termijn af van de miljarden euro’s die door de jaren heen verstrekt zijn aan agrarische subsidies. Ik ken geen bedrijfstak die door de jaren heen zoveel ontvangen heeft van de overheid dan de agrarische sector. In de 30 jaar dat ik als ondernemer heb gewerkt heb ik altijd mijn eigen broek moeten ophouden zonder een cent bijdrage van de overheid. Het zou goed zij als dit ook voor de agrarische sector in ons land zou gaan gelden.

G. de Vries Mill, 03-08-2020