In Het land van Cuijk en Maasduinen zijn ruim 19.000 mensen die moeite hebben met lezen en schrijven, waardoor ze zich niet zelfstandig kunnen redden in de maatschappij.

Grote kans dus dat ook jij iemand kent die minder taalvaardig is, of moeite heeft met werken met de computer. Iemand van de sportclub, een vriendin, buurman of misschien wel je moeder. Jij kan diegene helpen, samen met het Taalhuis van de bibliotheek. Met de campagne ‘Durf erover te praten’ wil de Bibliotheek samen de strijd aangaan tegen Laaggeletterdheid.

Tijdens en rondom de 'Week van Lezen en Schrijven' (7 t/m 13 september) gaat de campagne 'Durf erover te praten' weer van start. Naast een radio en tv-campagne op omroep Land van Cuijk trekt de Bibliotheek met de lettersoepcampagne ‘Lees smakelijk’ de gemeenten in. Woensdag 2 september staan de medewerkers van de Bibliotheek van 10.00 tot 12.00 uur op de weekmarkt in Mill.

Met een grote pan lettersoep zijn we de komende weken te vinden op de weekmarkt in elke gemeente om mensen te informeren over de problemen die mensen ondervinden als ze niet goed kunnen lezen en schrijven. We vragen vrienden en familieleden van laaggeletterden om hierover het gesprek aan te gaan en deze mensen door te sturen naar het Taalhuis in de Bibliotheek, waar ze gratis beter leren lezen en schrijven. Dit kan door elke week af te spreken met een taalvrijwilliger of mee te doen met de lesgroep ‘Begrijp je taal’.

Kijk voor meer informatie over het Taalhuis en de campagne op www.biblioplus.nl/taalhuis.