Foto: Jolanda Luik

2 miljoen Nederlanders hebben een beperking. Ze zijn slechtziend, blind of doof, hebben een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of psychische problemen.

Gewoon meedoen is voor hen niet altijd vanzelfsprekend. Sinds 2016 geldt het VN-verdrag handicap in Nederland. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert.

Een veel gestelde vraag is waartoe gemeenten wel en niet verplicht zijn op grond van het VN-Verdrag. Het antwoord daarop is dat gemeenten verplicht zijn te werken aan geleidelijke verwezenlijking van het VN-Verdrag op de beleidsterreinen waarop zij verantwoordelijkheden hebben.

Samen sterker door samen te werken

Het Platform Gehandicapten Mill (PGM) is een formeel advies orgaan van de gemeente Mill en Sint Hubert en overlegt minimaal twee keer per jaar met de verantwoordelijke wethouder. De komende tijd wil het PGM aan de slag om de gemeente Mill en Sint Hubert "VN-verdrag handicap proof" te maken.
Daarbij zal het PGM nauw samen werken andere organisaties en verenigingen in de gemeente.

Nieuwe Folder uitgereikt aan wethouder

Mario Peters secretaris van het (PGM) overhandigde op maandag 31 augustus 2020 een nieuwe folder aan wethouder Erik van Daal.

Een enthousiaste Mario vertelde dat het laatste half jaar, ondanks Corona, hard gewerkt is aan een beleidsplan, een nieuwe logo - en huisstijl voor het PGM en dat binnenkort ook een nieuwe website online zal komen.

Hij benadrukte dat het Platform er is voor alle inwoners, jong en oud, met een lichamelijke en of verstandelijke beperking en /of functiebeperking, hun familieleden, mantelzorgers en verzorgden in de gemeente Mill en Sint Hubert.

Maar ook voor verenigingen en maatschappelijke organisaties wil het Platform een constructieve gesprek- en samenwerking partner zijn als het gaat om de belangenbehartiging en deelname van activiteiten voor gehandicapten.

Na de uitreiking van de nieuwe folder gaf voorzitter Guus Fonteijn nog een toelichting op de inhoud van de folder en de inzet van de PGM.

Toegankelijkheid voor iedereen!

Dat klinkt zo normaal, maar dat is het niet. Toegankelijkheid voor iedereen. Dat betekent geen drempels en obstakels of belemmeringen zodat mensen met een handicap niet naar binnen kunnen in een gebouw, geen gebruik kunnen maken van het toilet of geen gebruik kunnen maken van een veilige openbare ruimten, parkeervoorzieningen. Maar het gaat er ook om dat informatie op een niet te moeilijk manier wordt geschreven en verteld.

PGM voor "VN-verdrag handicap proof" Land van Cuijk

Op 24 juni hebben de gemeenteraden van Boxmeer, Cuijk, Mill en Sint Hubert en Sint Anthonis het herindelingsadvies unaniem vastgesteld. Op 1 januari 2022 gaat men verder als een gemeente Land van Cuijk.

Sint Anthonis is de eerste gemeente in het Land van Cuijk die samen met het Platform Gehandicapten Sint Anthonis het VNG manifest heeft mogen ondertekenen. Het PGM wil dat de Gemeente Mill en Sint Hubert snel volgt.

De inzet van het PGM is, dat er ook meer samen gewerkt word met de platforms gehandicapten in het land van Cuijk. Deze samenwerking zal moeten worden verdiept en versterkt, met als doel te komen tot een slagvaardig Platform gehandicapten en een "VN-verdrag handicap proof" Land van Cuijk

Dit houdt niet in dat alle voorzieningen in de gemeente direct volledig toegankelijk moeten zijn, maar het gaat om een geleidelijke verbetering. Van belang is wel dat het uitgangspunt "Niets over ons zonder ons" altijd wordt meegenomen.

Bij de ontwikkeling van nieuw beleid in de gemeente moet rekening gehouden worden met de positie van personen met een handicap. En moeten personen met een handicap of organisaties die hen vertegenwoordigen, betrokken worden.

De reactie van Wethouder Erik van Daal

Na uitreiking van de folder door Mario Peters gaf de wethouder de volgende reactie: "Ik onderschrijf de uitgangspunten van het PGM. Ook ik vind dat in onze gemeente en straks in de nieuwer gemeente Land van Cuijk een volwaardige plek moet zijn voor iedereen. De initiatieven die PGM hiertoe onderneemt kan ik dan ook volledig onderschrijven."

Contact en op de hoogte blijven van het PGM

Het PGM is voor iedereen bereikbaar via de website, e-mail en telefoon. Secretariaat. Mario Peters Brugseberg 23 WP Mill. Het PGM is telefonisch bereikbaar via voorzitter Guus Fonteijn 06-22552427. Via de E-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Website www.pgmill.nl.