De vestigingen van BiblioPlus kennen sinds een paar maanden beperkte openingstijden vanwege de coronacrisis. Sinds maandag 31 augustus zijn de openingstijden van de zeven hoofd- vestigingen verder verruimd. Ook starten de eerste activiteiten weer op in de Bibliotheek, uiteraard binnen de geldende veiligheidsmaatregelen.

Stap voor stap meer open

De Bibliotheken hoorden bij de eerste voorzieningen in Nederland die hun deuren weer mochten openen. Toch was dit voor de organisatie van BiblioPlus nog een hele uitdaging. “We werken met een kleine schil betaalde krachten en met een groot aantal vrijwilligers. Veel vrijwilligers zitten in de risicogroep voor het virus op basis van hun leeftijd”, vertelt directeur-bestuurder Cyril Crutz. “Het was voor ons daarom niet mogelijk om meteen terug naar de reguliere openingstijden te gaan”.

“De veiligheid van onze medewerkers en klanten staat voorop. Steeds meer BiblioPlus-vrijwilligers pakken hun inzet nu gelukkig weer op”, licht regisseur Celine van Broekhoven verder toe. Zij coördineert de inzet van de medewerkers in de bibliotheken. “Covid-19 heeft wel goed zichtbaar gemaakt dat onze organisatie kwetsbaar is bij een dergelijke crisis”, aldus van Broekhoven. ”Verhoudingsgewijs werken we bij BiblioPlus meer met vrijwilligers dan collega-bibliotheken in andere regio’s”.

Bibliotheekbezoek in volle breedte

In de eerste weken na de heropening was alleen het uitlenen van boeken mogelijk. “Er was veel begrip voor de situatie en leden waren blij dat ze weer boeken konden komen halen en terugbrengen”, aldus Crutz. Inmiddels zijn ook de PC’s en printvoorziening, de leestafels, de spreekuurruimtes en de werk- en studieplekken weer beschikbaar. Soms nog in beperkte mate om voldoende afstand te kunnen waarborgen. Ook zijn de taallessen weer gestart. De bibliotheek kan dus weer als vanouds gebruikt worden voor ontspanning, ontmoeting en het delen van kennis.

Programmering

“Deze week hadden we met ‘Vind je maatje in de bieb’ samen met Sociom weer de eerste activiteit na de herstart. Dat verliep gelukkig heel positief”, vertelt regisseur Kiyara Venner. “We hebben voor al onze ruimtes bepaald hoeveel mensen we veilig kunnen ontvangen en er is een werkwijze voor de in- en uitstroom van de bezoekers aan de activiteiten. Je merkt dat mensen het inmiddels gewend zijn om pijlen te volgen, handen te desinfecteren en afstand te houden. Vooraf online aanmelden op onze website is verplicht”, legt Venner verder uit.

Kijk voor de meest recente openingstijden en het activiteitenprogramma op www.biblioplus.nl. Het verlengen en reserveren van materialen is natuurlijk ook 24/7 mogelijk via de website van BiblioPlus en de eBieb app.

We hopen iedereen weer te verwelkomen in de bibliotheek!