Een AED trainer wordt gebruikt om verschillende scenario’s te oefenen. Het is namelijk niet mogelijk om met een gewone AED realistisch te oefenen.

Door de verschillende oefenscenario’s raakt u bekend met de AED en weet u wat u moet doen bij een hartstilstand. Met een AED trainer wordt het apparaat bedoeld waar op geoefend wordt en dus niet de instructeur. Elke AED die wij verkopen beschikt ook over een trainingsapparaat. Direct naar AED winkel. Door COVID-19 is het helaas niet meer mogelijk om met de bekende groepsgrootte te oefenen bij een hartstilstand. Daarom schiet AEDmaster te hulp en stelt AED trainers kosteloos beschikbaar aan verenigingen en docenten.

Gevolgen COVID 19

Iedereen wordt getroffen door COVID-19 en dit heeft grote gevolgen voor onze maatschappij. Op het moment zijn er meer besmettingen dan ooit en worden de regels steeds weer verder aangescherpt. De kans dat een slachtoffer, middels mond op mond reanimatie, wordt gereanimeerd wordt steeds kleiner. Daarnaast zijn steeds meer mensen thuis en zijn bedrijven dicht. Veel van deze bedrijven hebben hun AED’s, helaas nog steeds, binnen hangen.

AED niet altijd toegankelijk

Hierdoor zijn de AED’s niet vrij toegankelijk en kunnen dus ook niet worden ingezet bij een hartstilstand. Daarnaast is de kans dat er geen AED bediener aanwezig is, omdat hij/zij thuis werkt. Dus er is een situatie ontstaan waarin de AED en AED bediener, in veel situaties, van elkaar gescheiden zijn. Daarnaast gaan mensen met hartklachten minder snel naar het ziekenhuis, simpelweg omdat er onvoldoende capaciteit is. Of gewoon omdat de angstig zijn om COVID-19 op te lopen, aangezien hartpatiënten tot de risicogroep behoren. Dit een zorgelijke ontwikkeling en daarom komt AEDmaster in actie!

AED trainer gratis gebruiken

AEDmaster stelt de AED trainer gratis beschikbaar voor alle verenigingen en opleiders in Nederland. De reden hiervan is onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Iedereen moet zijn/haar steentje bijdragen, althans dat vinden wij. Een AED kopen is dus niet nodig om gebruik te maken van een GRATIS AED trainer. Hierdoor kunnen de cursussen, waarin de reanimatie en de AED centraal staan, gewoon doorgaan. Door de strengere regelgeving van het RIVM kunnen er nu niet zoveel mensen gebruikmaken van een AED trainer. Terwijl juist de AED bediener / burgerhulpverlener belangrijker is dan ooit.

Hoe krijg ik de AED trainer?

Hieronder staat beknopt omschreven hoe u gebruik kan maken van een AED trainer van AEDmaster. Wij proberen het proces zo eenvoudig mogelijk te houden en als u nog vragen hebt, dan adviseren wij u contact met ons op te nemen. Dit kan zowel per mail als per telefoon.

  • U maakt kenbaar wanneer en welke AED trainer u nodig heeft.
  • Wij melden u aan en inventariseren wat u nodig heeft aan lesmateriaal, zoals de oefenelektroden en de plakkers.
  • De AED trainer wordt naar het gewenste adres gestuurd.
  • U gebruikt de trainer voor de cursus en maakt de trainer zorgvuldig schoon.
  • De AED trainer wordt in desbetreffende doos teruggestuurd naar AEDmaster

Hoe zit het met de gebruikskosten?

De enige kosten die wij in rekening brengen zijn de gebruikskosten van het lesmateriaal en de verzendkosten van de AED trainer. Wel vinden wij het belangrijk dat ook u uw steentje bijdraagt en daarom willen wij graag dat genoemd worden op uw website, met een verwijzing naar AEDmaster. Zodat ook andere verenigingen en opleiders gebruik kunnen maken van ons aanbod. Hoe meer mensen het weten, hoe groter het bereik en des te groter de impact. Helpt u ons mee?