Uit de eerste gemeenteraadsvergadering na het zomerreces valt weinig nieuws te melden. Opmerkelijk was dat een CDA-motie in een volgende vergadering opnieuw in stemming gebracht zal worden. De meeste agendapunten waren bestemmingsplan(wijzigingen) en in de Commissie Ruimte en Economie al uitgediscussieerd.

Vragenuur

Van het vragenuur wordt de laatste tijd veel gebruik gemaakt; te veel volgens de voorzitter. Raadsleden ontvingen een mail van de burgemeester om vragen daar waar mogelijk schriftelijk in te dienen. Schriftelijke vragen kunnen gemakkelijk ambtshalve worden afgedaan i.p.v. behandeling in de raadsvergadering. We zullen zien of de raadsfracties zich in de toekomst hieraan zullen houden. Voor de bühne optreden doet het immers altijd goed!

Glasvezel

VKP en CDA stelden vragen aan de wethouder over de slechte toestand van trottoirs en stoepen na aanleg van glasvezelkabel. Wethouder: “Vóór oplevering wordt alles door een gemeentelijk opzichter gecontroleerd en daar waar veiligheid in gedrang is, snel opgelost”. Alle andere problemen volgens planning.

Overlast Dorpsstraat Langenboom

Raadsleden ontvingen onlangs brieven van bewoners over geluid- en trillingenoverlast van het klinkergedeelte aan de Dorpsstraat Langenboom. CDA had over die situatie wat vragen, maar wethouder verzekerde dat na metingen geen norm-overschrijdend geluid, trillingen en verkeersbewegingen geconstateerd waren. Hij wil wel in gesprek met omwonenden en eventueel nieuwe metingen laten doen.

Verordening starterslening

Gezien de huidige woningmarkt werd het tijd om de uit 2009 daterende verordening (wet) startersleningen te actualiseren. De koopsom zou nu maximaal € 230.000 mogen zijn met een maximale starterslening van € 25.000. Een onzinnig voorstel volgens het CDA: “Er zijn geen woningen van dit lage bedrag voor starters, dus een lege huls”. “Niet waar”, zei de wethouder: ”En bij een nog hoger bedrag zullen projectontwikkelaars ook hogere bouwkosten gaan calculeren en kan de gemeente minder sturen op die startersmarkt”. Volgens het CDA moet het college in het woningbouwprogramma meer op starterwoningen sturen.

Motie starterslening voor starterswoning

Het CDA kwam met een motie om het vastgestelde woningbouwprogramma aan te passen met nog meer starterswoningen. AB’90: “Hoeveel meer nu weer, houdt u aan het door onze voltallige raad vastgestelde woningbouwprogramma, waarin ook ruim voorzien is in starterswoningen”. AB’90 vond de motie van het CDA met een zevental eisen volstrekt overbodig en puur voor de bühne gepresenteerd. AB’90 was klaar met de CDA-retoriek om voortdurend van een afstandje te roepen dat het anders en beter moet met de woningbouw in onze gemeente. Suggesties wel maar concrete plannen met financiële onderbouwing ontbreken steeds.

De ‘roeptoetermotie’ van het CDA haalde het niet, maar krijgt op de volgende vergadering een herkansing, omdat de stemming met gelijke stemmen staakte. (CDA 7 voor) en (VKP 4 en AB’90 3 tegen)

Theo van Eenbergen,
AB’90 Mill