Waterschap Aa en Maas gaat samen met lokale belanghebbenden van de Lage Raam een meer natuurlijke beek maken. Ook wordt de beek zo ingericht dat deze bijdraagt aan een veerkrachtiger watersysteem die de klimaatextremen beter aan kan.

De herinrichting wordt aangepakt in delen. De werkzaamheden tussen de Beerseweg en Vissteeg bij Mill zijn eind september van start gegaan en dit deel geldt als een voorbeeldproject. Eind november 2020 zijn de werkzaamheden klaar.

Zie voor meer informatie de rubriek actueel op https://www.aaenmaas.nl.