Thuiszorg of verpleeghuiszorg; vrijwel ieder mens krijgt er in z’n leven een keer mee te maken. Vind je het interessant om over de kwaliteit van deze zorg mee te denken? Meld je dan aan als lid van de cliëntenraad van Thuiszorg Pantein of een zorgcentrum van Pantein.

Cliëntenraden behartigen de gemeenschappelijke belangen van cliënten en denken mee over beleid dat rechtstreeks cliënten raakt. Peter Raaijmakers van cliëntenraad Thuiszorg Pantein: “Tevreden cliënten zijn onze drijfveer. Als cliëntenraadslid denk je actief mee over de zorg van nu en in de toekomst. Als we verbeterpunten signaleren, koppelen we die terug naar het management. Je bent dus direct met kwaliteit en indirect met beleid bezig.” Judy de Cloe, vertegenwoordiger namens de cliëntenraden van Zorgcentra Pantein: “Als vertegenwoordiger van een cliëntenraad kun je echt iets voor mensen betekenen. Je ontmoet veel verschillende mensen en hoort tal van verhalen. Mensen vinden het fijn dat er naar hen geluisterd wordt. En voor ons is het belangrijk te horen hoe ze de zorg ervaren.”

Contacten

Het lidmaatschap van de cliëntenraad is vrijwilligerswerk, maar je krijgt wel een onkostenvergoeding. Daarnaast levert dit werk je ook veel persoonlijke meerwaarde op. Peter Raaijmakers: “Het is leuk dat je tijdens het werk voor de cliëntenraad zoveel verschillende mensen ontmoet. Judy de Cloe: “Je doet ook veel kennis op, breidt je netwerk uit en doet met dit vrijwilligerswerk iets terug voor de samenleving. Als je je kunt inleven in een ander, kun je van grote betekenis zijn voor een cliëntenraad.”

Kijk voor meer informatie of aanmelding op www.thuiszorgpantein.nl of www.zorgcentrapantein.nl.