Foto: RWS / J.v.Houdt

De lokale CDA-afdelingen in Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill & St. Hubert en St. Anthonis gaan een volgende stap zetten in hun al jarenlange succesvolle onderlinge bestuurlijke- en politieke samenwerking. Zij zullen verder gaan als één sterke, krachtige en vertrouwde partij midden in de samenleving, één CDA, één afdeling Land van Cuijk!

Een krachtige stap vooruit!

Met het oog op de komende herindeling naar één gemeente Land van Cuijk, vinden de lokale afdelingsbesturen het van groot belang als partij voor alle bewoners in het Land van Cuijk toonaangevend te zijn. Een sterke politieke- en bestuurlijke speler in het regionale- en provinciale krachtenveld om daarmee het Land van Cuijk als regio in Brabant sterker te positioneren en in de schijnwerpers te zetten.

Het CDA Land van Cuijk zet gezamenlijk koers op een sterke vertegenwoordiging in zowel de gemeenteraad als in het lokale bestuur. Een goed functionerende en door de gemeenteraad gecontroleerde lokale overheid is cruciaal voor de behartiging van de veelheid aan belangen van al onze bewoners in het Land van Cuijk.

De CDA-afdeling Grave herkent zich volledig in deze koers. Gezien het feit echter dat Grave vooralsnog geen deel uitmaakt van de herindeling Land van Cuijk, sluit de afdeling enkel bestuurlijk aan bij de nieuwe regionale CDA-afdeling. Tot het moment dat Grave deel kan gaan uitmaken van de nieuwe gemeente Land van Cuijk, blijven zij eigenstandig de lokale politieke koers bepalen. Het hoeft geen betoog dat ook deze koers gericht is op opgaan in één gemeente Land van Cuijk.

Wij zijn ervan overtuigd dat met het bundelen van krachten en het benutten van alle aanwezige kennis, kunde en ervaring bij onze lokale bestuurders, politici en leden, het CDA Land van Cuijk in de nieuwe gemeente haar evenwichtige en toonaangevende rol enkel krachtiger zal voortzetten. Het feit dat het CDA Land van Cuijk over de juiste verbindingen beschikt met de achterban in de regionale-, landelijke- en Europese politiek, maakt dat het CDA Land van Cuijk een partij van formaat wordt in onze regio!

Vanzelfsprekend blijft het CDA Land van Cuijk te allen tijde benaderbaar en herkenbaar voor inwoners, het bedrijfsleven en alle overige belanghebbenden in het Land van Cuijk.

De lokale CDA afdelingsvoorzitters kunt u benaderen voor eventuele vragen en/of reacties.

CDA Cuijk CDA Boxmeer CDA Grave CDA Mill & St. Hubert CDA Sint Anthonis

Hans Cranen Gerrit Vos Geer Hubers Ron van Lith Rob Wientjes